Gå till innehållet

Över hälften av Europas trädarter hotade

Minst 58 procent av alla inhemska trädarter i Europa är hotade och rödlistade, enligt en ny rapport från Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) med en rödlista för Europas trädarter.

Invasiva växter, skogsavverkning/avskogning samt urbanisering är några huvudsakliga hot, enligt rapporten. Andra hot är boskapsuppfödning, övergiven mark, förändringar i skötseln av skog och förändringar som påverkar ekosystemet, exempelvis bränder.

I Europa finns totalt 454 arter av träd och sammanlagt 42 procent av dessa hamnar inom kategorierna akut hotad, starkt hotad eller sårbar. Sett till de endemiska arterna, det vill säga de som bara finns i Europa, så finns 58 procent av totalt 265 arter inom någon av de tre hotklasserna.

Rapporten har skrivits av en internationell naturvårdsgrupp bestående av 150 experter. Enligt dem krävs fler skyddade naturområden i Europa samt förbättrad övervakning och utökad forskning om klimatförändringens påverkan på skog och trädarter. Tim Rich, en av de som varit med och tagit fram IUCN-rapporten och som har studerat träd i årtionden säger i en artikel i Guardian:

– Vi ser hur vår naturliga miljö försvinner allt mer och det är ett lika stort problem som klimatförändringen. Det behövs en omfattande förändringspolitik och vi måste vara mer strategiska för det finns ingen “Planet B”. Det är mycket oroande att tänka på hur planeten kommer att se ut om 50 år.

Skogsalm, Ulmus glabra, en hotad art. Foto: Hagen de Merak via Wikipedia

Läs även:
FN:s stora rapport om biologisk mångfald visar ödesdiger bild
Eldsjälen som kämpar för almens överlevnad

Mer att läsa