Gå till innehållet

Över 70 forskare och tjänstemän: Återuppta inventeringen av nyckelbiotoper

Reivo urskog. Foto: Anneli Bergvall 

DN Debatt skriver nu en grupp forskare att Skogsstyrelsens beslut om att pausa inventeringen av skogar i nordvästra Sverige måste hävas. 

– För vårt största och mest artrika landbaserade ekosystem, med flest rödlistade arter knutna till sig, det vill säga den produktiva skogen, ser det i dag dystert ut gällande att förverkliga miljömålen. Endast cirka 4–5 procent av den totala produktiva skogsmarken är formellt skyddad och bara kring 2 procent nedanför den fjällnära gränsen, skriver forskarna.

LÄS ÄVEN: • Hård intern kritik mot Skogsstyrelsens chef efter inventeringspaus av skogar

 

De anser att kartläggning och skydd av nyckelbiotoper, det vill säga områden med stor betydelse för växter och djur och som ofta innehåller hotade och sällsynta arter, är en viktig del av naturvårdsarbetet och att Skogsstyrelsens beslut varken grundas på forskningsresultat eller har förankrats bland de inblandade parterna.

– Vi menar att beslutet om pausen i nyckelbiotopsinventeringen är högst olämplig och bör upphävas omedelbart. För att nå upp till nationella och internationella miljömål måste samtliga oskyddade värdekärnor, där även nyckelbiotoper ingår, undantas från skogsbruk. Och det brådskar att lokalisera dessa värdekärnor då de i det moderna skogsbruket försvinner med hög hastighet.

LÄS ÄVEN: • Inventeringspaus av värdefull natur – ”ett av de största sveken mot naturvården”

De sju forskarna som skrivit debattartikeln har även stöd i sin uppfattning av fler än 70 andra forskare och tjänstemän. Tillsammans kommer de lämna ett upprop med kritik mot beslutet till Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen, ansvariga ministrar och ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet.

Källa: DN Debatt

Mer att läsa