Gå till innehållet

Över 500 experter i stor rapport: Naturen är i kris

Till år 2100 kan hälften av Afrikas djur- och fågelarter vara utrotade. Foto: Marie Mattsson 

I maj kommer en stor FN-stödd studie publiceras där över 500 experter från 50 länder konstaterar att naturen är i kris och att omedelbara insatser krävs. Det rapporterar Huffington Post.

Studien tas fram av Science-Policy Platform On Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) och är det hittills mest ambitiösa försöket att gå igenom i vilket skick livet på jorden är. IPBES rapporterar till sina 129 medlemsländer och har ungefär samma funktion för biologisk mångfald som FN:s klimatpanel IPCC har för koldioxidutsläpp.

De över 500 experterna kommer återigen fram till att tiotusentals arter löper hög risk att utrotas, att länder använder naturen i långt högre utsträckning än den hinner återhämta sig och att det på många håll i världen blir allt svårare för naturen att räcka till mat och dricksvatten.

LÄS ÄVEN: • FN: Bevara biologisk mångfald annars dör vi också ut

Den slutgiltiga rapporten kommer lämnas till politiker, företag och allmänheten för att skapa ökad förståelse för problemen, men också för att visa hur naturen kan skyddas bättre.

– Politiker på högsta nivå har framför allt ägnat sin miljömässiga uppmärksamhet åt klimatfrågan eftersom energipolitik är central för ekonomisk tillväxt. Men biologisk mångfald är lika viktig för jordens framtid, säger Robert Watson, atmosfärforskare som är huvudansvarig för studien, i en intervju med Huffington Post.

LÄS ÄVEN: • WWFs stora rapport Living Planet: Krisen för naturen är värre än någonsin

Han menar också att förstörelse av mark, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar är tre sidor av samma mynt: vår allt farligare påverkan på naturen. Studien tar upp att vårt industriella jordbruk är orsaken till mycket av förlusten av natur. Förstörelsen av naturen räknas inte in i priset för maten vi äter och den drivs på än hårdare av vår besatthet av ekonomisk tillväxt.

De närmaste 30 åren räknar forskarna med att naturen drabbas ännu hårdare. Vår höga konsumtion och destruktiva jordbruk kommer fortsätta utarma jorden och den enda anledningen till att hastigheten sänks är för att så mycket redan är borta. Framtida generationer kommer troligen få uppleva en värld med betydligt färre vilda djur eftersom mänskligheten redan orsakat att ungefär 80 procent av alla landlevande och marina däggdjur och hälften av växterna försvunnit. Till år 2100 kan mer än hälften av Afrikas fågel- och däggdjursarter vara utrotade.

LÄS ÄVEN: • Över 90 forskare uppmanar till uppror för att stoppa den ekologiska krisen

För att undvika en katastrof anser experterna bakom rapporten att befintliga lagar måste följas och stärkas, naturområden och pollinatörer få bättre skydd, invasiva arter kontrolleras bättre och en ökad medvetenhet hos allmänheten om att naturen håller på att försvagas.

LÄS ÄVEN: • Ny studie om massutrotningen – vi hugger ner hela livets träd

– Vi vet hur vi skyddar och åtminstone delvis återställer våra livsviktiga naturtillgångar. Vi vet vad vi måste göra, avslutar Robert Watson intervjun med Huffington Post.

Källa: Huffington Post

Mer att läsa