Gå till innehållet

Över 400 grindvalar har strandat i Nya Zeeland

Långfenad grindval. Foto: Barney Moss - http://www.flickr.com/photos/barneymoss/4802313713/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15189505

Långfenad grindval. Foto: Barney Moss, CC BY 2.0.

Över 400 grindvalar har strandat vid udden Farewell Spit i Nya Zeeland, det är den största strandningen någonsin i landet. 250 till 300 av dem är redan döda. Över 500 frivilliga är på plats och försöker hjälpa valarna att överleva.

Försök har gjorts med att skicka ut grindvalarna i havet igen, men den blev bara delvis framgångsrik. 50 av dem simmade ut i havet, medan 80-90 individer återigen strandade. Ett nytt försök kommer göras under lördagen när det ljusnar i Nya Zeeland. Det är alltför farligt att göra insatser under natten. Valarna kan råka skada människor och kan dessutom bära på smittor som som kan vara farliga för människor.

Över 500 frivilliga har varit på platsen för att hjälpa till med att hålla grindvalarna fuktiga.

LÄS ÄVEN: • Valars mass-strandningar kopplade till oljeborrning och marinen

Sedan 1840 har över 5000 strandningar registrerats längs Nya Zeelands kust och det finns volontärkurser att gå för att veta hur man bäst hjälper valarna. Oftast är det bara en eller två individer som strandar, men i sällsynta fall kan flera hundra valar drabbas. Då är det också oftast långfenad grindval.

LÄS ÄVEN: • Över 80 falska späckhuggare döda i mass-strandning

Vad strandningen beror på är oklart i dagsläget, men tidigare har bland annat giftiga algblomningar, kollisioner med båtar och oljebolags kartläggning av havsbotten konstaterats orsaka masstrandningar.

Källa: Department of Conservation i Nya Zeeland

Mer att läsa