Gå till innehållet

Över 36 000 hektar fjällnatur vid Stekenjokk skyddas

Regeringen har nu beslutat att det blir ett stort naturreservat i nordvästra Jämtlands län vid Stekenjokk. Över 36 000 hektar fjällnatur och en av Skandinaviens främsta områden för fjällräv skyddas därmed under namnet naturreservat Skåarnja. 

– Syftet med naturreservatet är dels att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, dels att tillgodose behovet av områden för friluftslivet, skriver länsstyrelsen i Jämtlands län.

Beslutet fattades redan i somras, men överklagades till regeringen som beslöt att inte ta upp överklagan till prövning. Därmed skyddas höga naturvärden och av människan nästan orörda skogar och vattendrag i ett stort fjällområde.

LÄS ÄVEN: • Återigen besöksförbud i Stekenjokk för att skydda fjällfåglar från äggplundrare

Bland de mest kända delarna av Skåarnja är Stekenjokk och Stekenjokkvägen (Vildmarksvägen) eftersom den delar av året varit avstängd på grund av att det förekommit stölder av fågelägg längs vägen. Fågelskådare kanske också minns Stekenjokk eftersom här häckade fjälluggla 2011, för första gången på 60 år i Jämtlands län.

LÄS ÄVEN: • Misstänkta orkidétjuvar kräver över 100 000 i skadestånd

Området är väldigt lättillgängligt tack vare Vildmarksvägen som går genom fjällbjörkskogen upp på kalfjället med fjälltoppar intill vägen.

Förutom en rik fjällflora och fågelarter som ljungpipare, ringtrast, blåhake, brushane, lappsparv, videsparv, dvärgsparv, lappmes och snösparv finns i området även en av Skandinaviens starkaste populationer av fjällräv. Dessutom rör sig både järv och björn i Skåarnja.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa