Gå till innehållet

Över 24 kvadratkilometer natur skyddad i Norrbotten

Den senaste tiden har tre nya naturreservat bildats i Norrbotten. Sammanlagt har 24,22 kvadratkilometer i huvudsak naturskogsområden nu fått skydd.

– Vi har skyddat viktiga värden som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i länet. Reservaten bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen och friluftslivsmålen. Syftet med att skydda områden som naturreservat är också att bevara oexploaterade områden för friluftslivet, säger Per-Anders Jonsson, chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Två av de nya naturreservat ligger i Jokkmokks kommun och ett i Kiruna kommun.

Njietjagårsså (10,7 kvadratkilometer i Jokkmokk kommun)

Njietjagårsså. Foto: Frédéric Forsmark, Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Njietjagårsså följer Stora Luleälvens norra älvssida från Messaure upp till Muddus nationalpark. Här finns vacker naturskog med 400-åriga tallar och storslagna vyer i tre dramatiska kanjoner som mynnar ner i Luleälven. Bland arterna som hittats i området kan nämnas svamparna urskogsporing och laxticka.
• Läs mer om Njietjagårsså

Låjssa (6,62 kvadratkilometer i Jokkmokk kommun)

Låssja. Foto: Frédéric Forsmark, Länsstyrelsen Norrbotten

35 km nordost om Jokkmokk ligger dödislandskapet Låjssa som består av många små sjöar och åsar med gammelskog där träden är upp emot 500 år gamla. Naturreservatet är lättillgängligt och rymmer urskogsarter som urskogsporing, kristallticka, taigaskinn och tallstockticka. Här finns även ringlav, skalbaggen reliktbock och lavskrika.
• Läs mer om Låjssa

Vastakielisenvuoma (6,1 kvadratkilometer i Kiruna kommun)

Vastakielisenvuoma. Foto: Frédéric Forsmark Länsstyrelsen Norrbotten

Några kilometer norr om Vittangi ligger detta stora sammanhängande skogs- och myrmosaik med mycket höga naturvärden. Skogarna består till stora delar av brandpåverkad tallnaturskog och urskogsartad barrblandskog på myrholmarna i våtmarken. Det finns även en lång sandås med sandtallskog. Innan du besöker området bör du tänka på att det inte finns några markerade stigar.

Läs mer om Vastakielisenvuoma

Källa: Länsstyrelsen Norrbotten

Mer att läsa