Gå till innehållet

Över 200 ideella naturvårdare kommer inventera skogar i sommar

Gammal skog. Foto: Stefan Persson 

Skogsstyrelsen har pausat inventering av de gamla skogarna i nordvästra Sverige. Nu kommer de istället ideella krafter göra myndigheternas jobb. Sedan tidigare är det känt att Fältbiologerna anordnar inventeringsläger i sommar och nu meddelar även Naturskyddsföreningen att 200 ideella naturvårdare har anmält sitt intresse för att delta i kartläggningar av Norrlands skogar.

Den 31 juli till 12 augusti anordnar Fältbiologerna sin stora inventeringsresa i sommar. Resan utgår från Umeå och tar sedan deltagarna in i skogarna med höga naturvärden som kan behöva skyddas från avverkning. Läs mer här.

Naturskyddsföreningen kommer också engagera sig i frågan. Från maj till september kommer de utbilda sina medlemmar och genomföra inventeringar i hela nordvästra Sverige, “från Dalarna till Norrbotten”. Läs mer här.

LÄS ÄVEN: • Över 70 forskare och tjänstemän: Återuppta inventeringen av nyckelbiotoper

Anledningen är att Skogsstyrelsens paus av inventeringar “kan leda till att skogar med höga naturvärden avverkas”.

– Vi kan inte acceptera att känsliga skogsområden, som huserar mängder med rödlistade arter och är centrala för ekosystemet, blottas för avverkning. Nu gör fantastiska ideella krafter det jobb myndigheten avsagt sig, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen

LÄS ÄVEN: • Hård intern kritik mot Skogsstyrelsens chef efter inventeringspaus av skogar

Över 200 ideella naturvårdare har anmält sitt intresse för att delta och Naturskyddsföreningen menar att ideella krafter nu tvingas göra det jobb som myndigheterna egentligen ska ägna sig åt. Att Skogsstyrelsens tog fram ett ”åtgärdspaket” rörande nyckelbiotoper som ska säkerställa kunskap om skogar med höga naturvärden ger inte Johanna Sandahl mycket för.

– Åtgärdspaketet påverkar inte grundproblemet: att skogar med höga naturvärden riskerar att avverkas. Myndigheten vägrar fortfarande att avgränsa, registrera och offentliggöra information om nyckelbiotoper. Vi hoppas därför att våra ideella krafter lyckas samla in ett kunskapsunderlag som staten sedan kan använda i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar. Självklart kommer resultatet av insatserna att offentliggöras, säger Johanna Sandahl.

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa