Gå till innehållet

Oväntade följder när öar rensas från invasiva råttor

2011 utrotades de invasiva svartråttorna från palmyraatollen. De hade i årtionden tagit över ön och ätit upp allt från krabbor och havsfåglars ägg till varenda frö eller nöt de kunde hitta. Men när de försvann uppstod andra problem för den biologiska mångfalden på öarna.

Ekologen Hillary Young och hennes team såg utrotningen av råttorna på öarna som en utmärkt möjlighet att följa utvecklingen. De hade redan gjort regelbundna resor till öarna för att hålla koll på en annan, potentiellt invasiv art: kokospalmen.

Med råttorna på ön bestod marken framför allt av sand och korallrester och den huvudsakliga växtligheten utgjordes av ormbunkar. Det visade sig att råttorna åt både kokosnötter och skott av kokospalmer.

Istället för råttor: kokospalmer
Så även om råttornas försvinnande innebar ett stort lyft för öarnas fåglar och krabbor så tog växtligheten fart på ön. Forskarna hittade en biomassa av skott som var 14 gånger högre än innan råttorna försvann. Men det var inte de inhemska träden som tog över. Efter bara tre år utan råttor var det svårt att ta sig fram när två meter höga kokospalmer bildade täta bestånd och marken täcktes av kokosnötter. Även kokospalmerna tros ha anlänt via människor till öarna.

– Råttorna åt i stort sett alla nötter innan de nådde marken. Jag visste att råttorna kunde ha en påverkan, men inte att den skulle vara så här stor, säger Ana Miller-ter Kuile, huvudförfattare till en ny studie om utvecklingen på öarna.

Fåglar vill ha annat än kokospalmer
Kokospalmernas dominans påverkar även fåglarna, som behöver inhemska träd för att häcka. Det innebar i sin tur att inte marken får näring från fågelbajs, vilket minskar möjligheterna för inhemska växter ytterligare.

Utvecklingen innebar inte att det anses vara ett misstag att ta bort råttorna, men att det ibland även kan behöva arbetas med flera potentiellt invasiva arter samtidigt. Sedan 2019 sker en kontinuerlig kamp mot kokospalmerna på öarna. Inte för att utrota dem, men för att begränsa dem och även gynna de arter som levde här innan människan förde med sig invasiva råttor. Som exempel kan nämnas att i dagsläget häckar elva fågelarter på öarna. Förr var de 19.

– Naturskötsel har en historia av att vara fokuserad på en art i taget, vilket ofta innebär att mycket tid och energi läggs på att producera eller kontrollera en art utan att beakta de bredare effekterna av den förvaltningsinsatsen på resten av arterna i det ekosystemet, berättar Ana Miller-ter Kuile.

Hennes förhoppning är nu att den nya studien, som publicerats i Biotropica, ska ge bättre möjligheter att lyckas med utrotningar och begränsningar av invasiva arter från öar.

Källor: University of California, Sciencemag och Biotropica

Mer att läsa