Gå till innehållet

Ottenby – lyckat exempel som tål massturism

Ottenby – utsikt från fyren Långe Jan. Foto: Erik Hansson

Att få fler att stanna hemma i Sverige på semestern är en snabb och effektiv metod att minska utsläppen från svenska folket och att få ut fler i naturen nämns ofta som en viktig insats för att få fler engagerade i miljön. Dessutom är Sveriges natur anledning till var fjärde turist i landet och det ger mångmiljardintäkter. Men hur mycket besökare tål den svenska naturen? Ett lyckat exempel finns i Ottenby på Ölands södra udde.

Allt fler har råd och möjlighet att åka på semester och trycket på populära turistmål ökar. I vissa fall har det lett till problem när så kallad överturism uppstår. Det har fått konsekvenser som att lokalbefolkningen tröttnar, områden helt enkelt stängs av eller att det införs besöksrestriktioner. Men det finns också positiva exempel.

Ett område som hanterar stora mängder turister och som verkar klara av det är Ottenby på södra Öland. Till den smala udden lockas över hundra tusen personer varje år. Många för att skåda fåglar, men det är även ett populärt utflyktsmål för turister på ön. Vid Ottenby har man sedan länge förberett för många besökare. Fyrvägen är asfalterad och klarar möten, parkeringsplatserna är väl tilltagna och eftersom det i stort sett inte bor några i området nedanför Ottenby Kungsgård är det inte heller så många som störs av de många besökarna. Förutom eventuellt besökarna själva. Dessutom finns det många olika platser i området som lockar, så det sker en naturlig spridning av turisterna.

Men Ottenby har också sedan länge infört ganska hårda restriktioner om hur man får röra sig i naturen. Stora delar av udden är fågelskyddsområden där det är förbjudet att vistas mellan 1 april och 31 augusti förutom på markerade stigar. Besökare får helt enkelt hålla sig där naturen kan hantera trycket och det gäller både till land och till havs. Å andra sidan finns det gott om platser där fågelskyddsområdena kan beskådas från håll med kikare och över lag verkar folk hålla sig till reglerna. 

Fågelskådning vid Ottenby. Foto: Erik Hansson

Området anpassas för turister

Johan Thorsén är förvaltare av skyddad natur i Kalmars län och jobbar med Ottenby. Han berättar att de gjort vissa insatser för att anpassa platsen för besökarna. Som till exempel med större parkeringar, men att det framför allt handlar om att leda folk till rätt platser.

– Det är mer en fråga om att kanalisera besökarna via olika vandringsleder och till olika besöksplatser. Vi sätter upp informationstavlor och delar ut gratis informationsbroschyrer för att visa var man kan vistas och var det är beträdnadsförbud. Vi jobbar också mycket med tillgänglighet och anpassar befintliga vägar och stigar för att de ska bli tillgängliga för fler.

Han berättar att de märker av ett ökat antal besökare och att det till exempel kommer betydligt fler husbilar numera. Över lag fungerar det bra vid Ottenby, men det är inte utan utmaningar.
– Vissa veckor är det otroligt mycket besökare. Det kan vara helt fullt på parkeringarna, men trots det vänder inte alla när det är fullt utan parkerar istället vid sidan av parkeringarna. Vi har funderat på att organisera parkeringsplatserna effektivare och skylta bättre, för vi vill helst inte exploatera naturmark för att bygga fler parkeringar. Ibland får vi också avvisa folk som tror att man får övernatta i sina husbilar och vi har lite problem med folk som rastar sina hundar på strandängarna under häckningstid.

Tog bort soptunnor

Det finns också andra bekymmer med besöksantalet. Som till exempel vattenförbrukningen på en ö som ofta har problem med grundvattnet och eftersom det inte finns kommunalt vatten draget till udden där Naturum, fågelstationen och fyren ligger. Ibland måste det köras ner vatten med tankbilar till udden. Även avfallshanteringen kan bli problematisk, men en lösning som faktiskt visat sig fungera är att ta bort soptunnorna vid parkeringarna vid Ottenby lund. 

– Vi testade om det skulle fungera att istället sprida information om att man ska ta med sitt avfall hem och sortera det. Det har faktiskt fungerat ganska bra. Vi har inte mer nedskräpning sedan vi tog bort soptunnorna.

Johan Thorsén berättar att turismens påverkan på naturen är ett större bekymmer på norra Öland framför allt under sommarmånaderna då sol och bad lockar. 

– Kustvägen på nordvästra Öland är till exempel egentligen inte avsedd för den enorma mängder bilar som nu kör där. I ett samarbete med kommunerna, polisen, Sveaskog och vägföreningar har vi jobbat med information både på nätet och på plats. Det pågår även arbeten för att göra fler p-platser och organisera upp befintliga parkeringar för att inte folk ska parkera i naturen, men det är svårt att få parkeringarna att räcka till när det kommer så många besökare samtidigt. 

Mer att läsa