Gå till innehållet

Otillräckligt skydd i över 90 procent av världens marina naturreservat

Fiskarna Sargocentron xantherythrum vid Papahānaumokuākea Marine National Monument utanför Hawaii. Foto: U.S. Fish & Wildlife Service, PDTillman, CC BY 2.0.

2016 skapades det enorma marina reservat i världen. I en ny studie som publicerats i Nature anses en majoritet av världens marina skyddsområden ha för liten budget för att kunna skötas och nästan alla (91 procent) har för lite personal för att klara av grundläggande skötsel.

Av 433 undersökta marina naturreservat runt om i världen menar rapportförfattarna att 65 procent hade otillräcklig budget för att kontrollera att de verkligen skyddas. Dessutom var över 90 procent underbemannade så till vida att inte avgörande skötsel kunde hanteras.

LÄS ÄVEN: • Världens största marina naturreservat bildat efter flera års förhandlingar

Rapportförfattarna hittade stora brister i hur de marina naturreservaten sköts och menar att det är tydligt att det inte räcker med att skapa ett skyddsområde. Bristerna fanns i områden över hela världen, men asiatiska naturreservat hade i högre utsträckning än andra reservat tillräcklig budget för att kunna sköta sina åtaganden.

LÄS ÄVEN: • Sveriges tumlare får nya skyddade områden

Reservatens inverkan på fiskpopulationer varierade också kraftigt, men över lag växte fiskpopulationerna i ungefär 71 procent av de marina reservaten och i de fall där det fanns tillräckligt med personal och budget var tillväxten i fiskpopulationerna nästan tre gånger så stor som i reservat utan tillräckliga resurser.

Effektivt skydd av biologisk mångfald handlar inte bara om hur miljön ser ut, utan också om det finns kapacitet för att exempelvis övervaka, administrera, engagera lokalbefolkningen, skapa hållbar turism och se till att lagar och regler efterlevs.

Källor: Nature och Mongabay

Mer att läsa