Gå till innehållet

Östersjöländerna uppfyller inte miljömålen

EU
Ejdrar i skärgården. Foto: Erik Hansson

Ejdrar i Östersjön. Foto: Erik Hansson

Under helcom ministermöte i Krakow 2007 lades grunden till en omfattande handlingsplan för att återhämta och bevara Östersjöns miljö, kallad Baltic Sea Action Plan (BSAP). I Moskva 2010 fullbordades handlingsplanen med utsatta miljömål från samtliga Östersjöländer baserade på EU:s havsmiljödirektiv. Nu har Världsnaturfonden sammanställt en rapport som granskar dessa länder och till vilken grad deras miljömål har följts. Rapporten redovisar ett nästan genomgående misslyckande hos de nio länderna med några få undantag. De fyra åtgärdspunkterna var biologisk mångfald, sjöfart, övergödning samt giftiga avfall. Endast Tyskland och Finland låg i fas med tidsplanen gällande åtgärder mot övergödning. Sverige hamnade på tredje plats men låg sist gällande målen för biologisk mångfald.

Den 3 oktober äger nästa ministermöte rum i Köpenhamn och rapportens resultat bådar för en kritisk diskussion kring Östersjöns framtid och förverkligandet av de utsatta målen. Världsnaturfonden lyfter fram farhågor kring huruvida Östersjöländerna kommer maskera sina misslyckanden eller om målen rentav kommer omvärderas för att göra resultaten mindre kritiska. Nästa helcom-möte innebär antingen en vändpunkt där de berörda länderna skärper sina insatser eller ännu ett bakslag för ett friskare Östersjön.

Källa: wwf.se och Baltic Sea Action Plan – is it on track?

Mer att läsa