Gå till innehållet

Östersjöcentrum får 100 M till havsforskning

Östersjön. Foto: Oliver Karlöf

Östersjön. Foto: Oliver Karlöf

Sedan den 1 januari 2013 har Stockholms Universitet en nyinrättad och självständig institution kallad Östersjöcentrum vars huvudsakliga syfte är grundforskning rörande vårt innanhav. Institutionen är en sammanslagning mellan Stockholms Universitets marina forskningscentrum och Baltic Nest Institute.

I februari inledde Östersjöcentrum ett partnerskap med stiftelsen Baltic 2020 vilket bar frukt i form av ett bidrag på 100 miljoner kronor till projektet ”Baltic Eye” vars syfte är att sprida aktuell och användbarkunskap till beslutsfattare. Med en årlig budget av 20 miljoner kronor under fem år ämnar man sammanställa den rådande kunskapen kring Östersjöns miljö och presentera den utifrån ett helhetsperspektiv.

Källor: baltic2020.org, su.se

Mer att läsa