Gå till innehållet

Österrikiskt storföretag avverkade i nationalpark, förlorar FSC-certifikat

Fsc

Urskog har avverkats olagligt under många år i Rumänien, bland annat i nationalparken Retezat. Foto: Agent Green via Google Pictures

Det österrikiska företaget Holzindustrie Schweighofer har avverkat skog olagligt i Rumänien under flera års tid, bland annat i Rumäniens nationalpark Retezat, där delar av Europas äldsta och sista urskogsfragment finns. Bolaget har sålt träet som FSC-certifierat i trävaruhus runt om i Europa och till företag som har tillverkat biobränsle. Nu har FSC meddelat att Holzindustrie Schweighofer blir av med sitt certifikat.

FSC har granskat Holzindustrie Schweighofer under ett års tid. Men Greenpeace, miljöorganisationen Environmental Investigation Agency (EIA), Global Forest Watch och den rumänska miljöorganisationen Agent Green har uppmärksammat detta under många års tid.

Läs även: • Urskog huggs ned i Rumäniens nationalparker

I en rapport från Greenpeace står det att 45 501 fall av illegal avverkning har skett i Rumänien enbart mellan 2013 och 2014. EIA har i en rapport bevisat att Schweighofer medvetet har tagit emot timmer från illegalt avverkad skog och att företaget har sporrat avverkningen genom ett bonussystem.

EIAs förvaltningschef Alexander von Bismarck säger till nyhetssidan Mongabay:

– Europas sista stora urskog hotas av olaglig avverkning och Schweighofer har varit den huvudsakliga gärningsmannen. Nu har FSC agerat aktivt genom att försöka stoppa den olagliga handeln med stulet trä i Europa.

Den biologiska mångfalden är rik i Rumäniens skogar. Här lever Europas största kvarvarande population av brunbjörn och det finns varg, lodjur och även bisonoxar. Djur som utrotats eller bara existerar i ett litet antal i resten av Europa. Foto: Bernard Landgraf CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons.

Rumänien hyser delar av Europas sista urskog, ett område på 1000 kvadratkilometer med björnar, vargar och lodjur – arter som har försvunnit för länge sedan i stora delar av Europa. Trots att stora partier av urskogen är formellt skyddad är avverkningar det största hotet. Satellitbilder från universitet i Maryland, USA, visar att cirka 840 hektar har avverkats mellan 2011- 2014 vilket har gjort att skogen har förlorat sin status som en ”intact forest landscape”, det vill säga ett orört område som hyser den biologiska mångfald som fanns ursprungligen.

Källa: Mongabay News

Mer att läsa