Gå till innehållet

Infångade späckhuggare till OS i Sotji som döms ut av miljöorganisationer

Mzymta-floden i Ryssland. Foto via Wikimedia

Mzymta-floden i Ryssland. Foto via Wikimedia

I början av det ryska vinter-OS i Sotji var Världsnaturfonden med som sponsor för den internationella tävlingen, men de har sedan dess tagit avstånd från OS, precis som flera andra miljöorganisationer. De menar att Ryssland brutit mot flera miljögarantier som angavs i OS-ansökan och att den Internationella Olympiska kommittén ignorerat problemen.

Störst skada har drabbat den stora bergsfloden Mzymta som överbyggts av en väg och en järnväg för 57 miljarder kronor. Dricksvattnet från floden har förstörts av byggföroreningar, enbart en tiondel av lekplatserna för lax återstår och byggavfall har dumpats i floden som gjort att den torrlagts på flera ställen.

Enligt Vladimir Kemajev, aktiv i lokala miljöorganisationen Echo Waschta, har även FN:s miljöorgan UNEP ignorerat varningarna och rapporterna om miljöförstöringen i samband med byggandet inför OS.

Redan för fyra år sedan försvårade Ryssland miljöorganisationernas insyn i byggplanerna, bland annat genom att arrestera WWF:s medarbetare som skulle övervaka byggandet.

– Den skada som redan åstadkommits går inte att reparera, sa Igor Tjestin, chef för Världsnaturfondens, WWF, ryska avdelning redan i mars 2010.

Enligt organisationen Whale and Dolphin Conservation har nu också två vilda späckhuggare fångats i Vladivostok för att sedan flygas över hela Ryssland till Sotji för att medverka i en OS-ceremoni och sedan hållas i fångenskap i ett delfinarium. Samma organisation hävdar också att Ryssland fångat in 320 vitvalar som sedan sålts vidare till fångenskap andra länder.

Källa: Ekot och Digital Journal

Mer att läsa