Gå till innehållet

Oroväckande ny studie om försvagade havsströmmar

Kan ge 10-30 grader kallare vintrar i Norden inom 100 år.

Det finns olika typer av havsströmmar. Dels de vindbaserade strömmarna som är ytliga (på 10-200 meters djup) och som troligen kommer att finnas kvar så länge jorden snurrar och så länge det finns vatten kvar i haven. Golfströmmen är en sådan ytlig, vindbaserad havsström.

Det är dock en annan sorts havsström som varit omtalad på sistone – AMOC (Atlantic meridional overturning circulation). AMOC är ett system av strömmar i Atlanten där varmt vatten från tropiska regioner rör sig norrut där de kyls ned, sjunker och åter flyttar söderut. Det är denna cirkulation som nu oroar forskare.

Havsströmmar som förflyttar varmt och kallt vatten på jordklotet.

För om AMOC skulle börja tappa fart skulle det få stora konsekvenser. Den senaste AMOC-kollapsen inträffade för cirka 12 000 år sedan och utlöste då den kalla perioden Yngre Dryas runt norra Atlanten.

10-30 grader kallare vintrar i norra Europa

I en ny studie, publicerad i Science Advances, visar de avancerade modellerna att särskilt norra Europa, från Storbritannien till Skandinavien, skulle drabbas av “förödande effekter” med vintrar som är 10-30 grader kallare inom ett århundrade. I norska Bergen, som forskarna tar upp som exempel i sin studie, kan temperaturen i januari och februari sjunka med 3 till 3,5 grader per årtionde. Det är med andra ord en nedkylning som den samtidigt pågående globala uppvärmningen inte skulle komma i närheten av att “kompensera” för. Vi kommer troligen få se extrem kyla eftersom vi ignorerat forskning om uppvärmningen.

Forskarna anser att AMOC kan vara på väg mot en så kallad tröskelpunkt (“tipping point”) och att tidigare klimatmodeller underskattat risken för att AMOC kommer försvagas och kollapsa. 2023 kom en annan studie som också höjde ett varningens finger. Den nya forskningen bygger bland annat på observationsdata från södra Atlanten och mer avancerade modeller än fjolårets studie, men kommer fram till ett liknande resultat; Det finns en tröskelpunkt för AMOC och den närmar sig eftersom Atlanten fortsätter att spädas ut med sötvatten från ökad nederbörd och smältvatten från glaciärer.

Är det du, dina barn eller dina barnbarn som kommer drabbas?

Den stora frågan är när detta kommer ske, men forskarna bakom den nya modellen säger att uppskattningen från 2023 kan vara korrekt. Då skulle tröskelpunkten kunna passeras någon gång mellan 2025 och 2095.

Stefan Rahmstorf, som forskat på hav och klimatet sedan 90-talet och medverkat i IPCC-rapporter, skriver i ett inlägg på Real Climate:

– Med tanke på effekterna är risken för en AMOC-kollaps något som bör undvikas till varje pris. Som jag har sagt tidigare: frågan är inte om vi är säkra på att detta kommer att hända. Frågan är att vi måste utesluta detta med 99,9 % sannolikhet. När vi väl har en tydlig varningssignal kommer det att vara för sent att göra något åt det, med tanke på trögheten i systemet.

Klimatforskaren Léon Chafik på Stockholms universitet är dock av en annan uppfattning om den nya studien. Så här säger han till DN:

– Utifrån vad vi vet i dag skulle jag säga att en kollaps av AMOC ligger väldigt långt fram i tiden. Vi ska absolut hålla koll på hur Golfströmmen mår, men i dag är havsnivåhöjning och extrema väderhändelser mycket mer akuta problem.

Källor: Science Advance och Real Climate

Mer att läsa