Gå till innehållet

Oroväckande nivåer av rovfågeldödande diklofenak i svenska vatten

Klarälvens flöde. Foto: GräsmarkEget arbete, CC BY-SA 4.0, Länk

Diklofenak – ett vanligt ämne i smärtstillande läkemedel – har slagit hårt mot världens rovfåglar. Nu har oroväckande nivåer även uppmätts i svenska vattendrag. Branschorganisationen Svenskt vatten vill att det införs förbud och restriktioner mot ämnet.

I rapporten “ReningsVÄRK – Läkemedelsrester i vår gemensamma vattenmiljö” visar branschorganisationen Svenskt Vatten att det förekommer “oroväckande nivåer” av miljöskadliga läkemedelsrester i våra vatten:

Ett av ämnena är det smärtstillande/inflammationshämmande preparatet diklofenak. Om namnet är bekant så är det kanske för att det finns i vanliga smärtlindrande produkter som Voltaren och Eeze eller för att det är ett ämne som förknippas med överanvändning hos lantbrukare med boskap, vilket orsakat en kollaps för Indiens gampopulation. Sedan förbud införts har situationen förbättrats något för dem.

På 18 platser i Sverige har halter av diklofenak över gränsvärdena uppmätts de senaste åren. Dessutom anses det finnas en risk för att gränsvärden för diklofenak överskrids vid 109 svenska sjöar, vattendrag eller kusträckor enligt Svenskt vatten.

– Att något måste göras, av många aktörer, är vår utgångspunkt. Mediciner har enormt stor betydelse för vår hälsa och vårt välmående. Det går inte att överdriva vad dagens läkemedel betyder för oss. Samtidigt är vissa läkemedel skadliga för miljön, skriver organisationen.

Svenskt vatten anser vidare att det behövs förbättrade reningsverk, förbud mot att miljöfarliga läkemedel säljs receptfritt, miljömärkning av receptfria läkemedel och större ansvar för läkare som skriver ut läkemedel och för läkemedelsindustrin.

Källor: Svenskt vatten

Mer att läsa