Gå till innehållet

Orörd natur är effektivare än bioenergi i kampen mot klimatkrisen

Naturskog. Foto: Erik Hansson

Att odla grödor och träd för att skapa bioenergi är inte ett effektivt sätt att använda mark. För att bekämpa klimatkrisen är det betydligt effektivare att återskapa natur eller låta den vara orörd, skriver två forskare i PNAS.

– Orörda gröna områden som skogar och gräsmarker binder naturligt koldioxid och de är ett av samhällets största hopp för att snabbt minska växthusgaserna i atmosfären. Världen måste förändra sina prioriteringar om hur vi använder biosfären med tanke på de akuta problemen med klimatet och den biologiska mångfalden, säger John DeCicco, forskare vid U-M Energy Institute till Science Direct.

LÄS ÄVEN: • Återskapad natur – viktig del av lösningen på klimatförändringarna

Tillsammans med forskaren William Schlesinger, uppmanar han i en artikel full av källhänvisningar, politiker, akademiker och företagare att skifta fokus från bioenergi. Istället borde vi ägna oss åt så kallat “terrestrial carbon management” (TCM), det vill säga landbaserad kolhantering i form av att skapa skogar och skydda vild natur som binder koldioxid. Att fokusera på bioenergi skapar ytterligare omvandling av naturen till skogsplanteringar och odlade grödor.

LÄS ÄVEN: • Träd fortsätter lagra mer och mer kol ju äldre de blir

– Mark av hög kvalitet är en begränsad resurs. För att minska koldioxiden i atmosfären är det mest effektiva sättet att låta produktiv mark vara eller att återskapa natur. Låt den fungera som en naturlig, långsiktig kolsänka, säger DeCicco vidare.

LÄS ÄVEN: • Kostnadseffektiv naturvård underskattad klimatåtgärd

De två forskarna är också starkt kritiska till att bioenergi påstås återvinna koldioxid och vara koldioxidneutral. Den marknadsförda bilden att odlad och skördad bioenergi skapar ett balanserat flöde till och från atmosfären stämmer inte. Det kan ta många årtionden innan koldioxidskulden från avverkningen eller skörden har återhämtat sig genom att de nya grödorna binder koldioxid. Efter åtta år hade exempelvis utsläppen från USAs bioenergiindustri bara balanserats till 37 procent av ökad kollagring hos grödorna enligt en studie som John DeCicco gjorde 2016.

Källor: PNAS och Science Daily

Mer att läsa