Gå till innehållet

Örndalen fick dispens för kungsörnar

Kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi

Länsstyrelsen i Härjedalen har nu beviljat dispens från artskyddsförordningen för bygget av den enorma skidanläggningen Örndalen söder om Vemdalen. Fågelföreningar har protesterat mot bygget eftersom den rödlistade kungsörnen häckar i området, men Länsstyrelsen anser att projektet “inte äventyrar kungsörnsstammen i utbredningsområdet, detta gäller även om inte det specifika paret i Örndalen klarar sig”.

Örndalen beräknas vara en investering i bygden på två miljarder kronor och ska enligt företaget som sköter bygget ge 300 nya årsjobb i kommunen. Detta var också en av de tyngsta argumenten för bygget enligt Länsstyrelsen som nu ställer en rad tvingande villkor om bland annat skyddszoner kring det befintliga kungsörnsboet och eventuellt uppbyggnad av konstgjorda bon om örnparet inte trivs nära skidanläggningen.

Beslutet kan komma att överklagas till mark- och miljödomstolen.

Källa: Östersunds-posten

Mer att läsa