Gå till innehållet

Örnar hårt utsatta för slaktrester med bly

Bly

Kungsörn. Foto: Niclas Ahlberg

Forskare och naturorganisationer har i många år lyft frågan om att landets örnar hotas av blyförgiftning när de äter från rester av skjutna älgar. Nu visar en ny studie att örnarna på hösten håller sig i närheten av områden med mycket jakt.

Studien, som publicerats i Diversity and Distribution, visar att örnar på hösten ändrat sitt beteende i takt med att de lärt sig var de kan hitta slaktrester från jaktsäsongen. Det är enkel mat för örnarna, men problemet är att mycket av köttet de äter är förgiftat av blyammunitionen.

Örnarna dör oftast inte omedelbart av att äta blyhaltigt kött, men de får försämrad flygförmåga, flyger lägre och rör sig mindre än friska örnar, enligt en tidigare studie. De blyförgiftade rovfåglarna beräknas löpa 3,4 gånger så stor risk att dö, enligt den nya studien från SLU i Umeå.

Slaktresterna från älg utgör “en stor fara för örnar och andra rovdjur” och läget är värre än befarat, rapporterar SVT Västerbotten. Till tv-kanalen säger forskaren Navinder Singh:
– Det behövs inte någon mer forskning. Bly är farligt och vi behöver inte det i miljön.

Även politiskt börjar det röra sig mot en utfasning av blyammunition. EU röstade i höstas igenom blyförbud i ammunition i våtmarker. Navinder Singh tror att ett totalt förbud kan vara på gång.

Den förra socialdemokratiska regeringen i Sverige införde ett totalförbud mot blyammunition, men alliansregeringen (2006-2014) upphävde beslutet innan det hann träda i kraft.

Källor: SVT Västerbotten och Diversity and Distribution

Mer att läsa