Gå till innehållet

Orangutanger hotas av palmoljeplantager

1990 fanns det 60 000 hektar sumpskog i Tripa i Sumatra. Idag återstår 10 000 hektar. Resten har blivit palmoljeplantager för att leverera till några av världens största varumärken. Under samma tid har antalet orangutanger i området minskat från 2000 till 200.

I februari-mars var jag en resa till Borneo, en resa som jag sent glömmer. Det var spännande att se dessa orangutanger i deras naturliga miljö. Orangutangen är allvarligt hotad av utrotning och nära 90 procent av populationen har försvunnit de senaste femtio åren, vilket till stor beror på att regnskogen, deras livsmiljö, försvinner i snabb takt.  En av de största anledningarna bakom avskogningen är den snabba expansionen av oljepalmsplantager.

Orangutang i Borneo. Foto: Roland Sköldblom

Indonesien förbjöd skövling av skog för två år sedan, men förbudet har mött motstånd och är inte avgjord i domstol än. Under tiden fortsätter skövlingen.

För att rädda orangutangerna använder Sumatran Orangutan Conservation Programme fjärrstyrda drönare beväpnade med kameror. Med dessa kan organisationen hålla koll på illegal avverkning och dessutom följa djur som försetts med sändare.

I andra delar av världen bekämpas skövlingen genom att informera folk om att inte köpa palmoljeprodukter som inte är certifierade, men det är ibland svårt att ta reda på om palmoljan är producerad på ett hållbart sätt eller var den kommer ifrån. Dessutom står det ofta “vegetabilisk olja” istället för palmolja. Problemet är dock inte palmoljan i sig utan att den ofta framställs genom skövling av ytterligare regnskog.

Enligt Naturskyddsföreningen är bara 0,2 procent av all palmolja producerad ekologiskt och palmoljebranschens egna eko-märkning RSPO är “inte tillräcklig som hållbarhetsgaranti” enligt Karin Åström, vice ordförande för Naturskyddsföreningen. Bland annat tillåter märkningen skövling om skogen inte “anses skyddsvärd”. Det gäller enligt märkningen bland annat de skogsområden där det nu bara återstår 200 orangutanger.

Regnskog. Foto: J-P Lahall

Regnskog. Foto: J-P Lahall

RSPO är ett initiativ från Världsnaturfonden WWF och flera andra aktörer. WWF menar att det är en viktig metod för att branschen ska ta större ansvar. Målet är att “successivt höja kraven” för RSPO-märkningen och enligt WWF har kraven höjts så sent som i år. Organisationen menar att 15 procent av den globala produktionen av palmolja är certifierad idag med målet att 50 procent ska vara RSPO-märkt till år 2020. Bara i Sydostasien försörjer sig 4,5 miljoner människor på att odla oljepalmer.

– Palmolja är större än en konsumentfråga, om du aktivt vill välja bort palmolja till 100% så avstå men RSPO är en viktig väg för att få industrin att förstå att vi inte accepterar ocertifierad palmolja alls, att man måste ställa rimliga minimikrav på produktionen och ta ansvar för produktionen, hela vägen tillbaka till produktionsområdet. Idag är palmolja så vanligt i så många produkter och kommer inte att försvinna. Vill vi ha den delen som kommer att kvarstå producerad enligt transparenta krav ska vi fortsätta att ställa krav på efterlevnad och skärpning av RSPO, säger Maria Rydlund, sakkunnig tropisk skog på Naturskyddsföreningen.

Källor: The Guardian, Naturskyddsföreningen och WWF

Mer att läsa