Gå till innehållet

Öppet brev till Damberg med krav på att Sveaskog visar naturvärdesbedömningar

En nyckelbiotop som Sveaskogs har avverkningsanmält, Strandberget i Norrbotten. Foto: Björn Mildh

I veckan skickades ett öppet brev till näringsminister Mikael Damberg. Brevet är skrivet av Björn Mildh från Naturskyddsföreningen i Norrbotten och är signerat av personer från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Birdlife Sverige, Skydda Skogen, Skiftet och End Ecocide Sverige. De kräver att Sveaskog ska redovisa sina naturvärdesbedömningar öppet.

Sedan flera år avverkningsanmäls och avverkas skog med höga naturvärden av FSC-certifierade Sveaskog. Sveaskog säger att de har bedömt skogarna som avverkningsbara men vill inte velat visa upp sina bedömningar. Men naturvärdesbedömningar som hemlighålls kan inte godtas som grundval för en avverkning, menar de som står bakom brevet. Skogar med höga naturvärden ska skyddas, inte avverkas!

LÄS ÄVEN: • Sveaskog fortsätter avverka skogar med höga naturvärden

I programmet Naturmorgon har Sveaskogs skogspolitiske chef Olof Johansson försäkrat att bolaget naturvärdesbedömer alla naturskogar innan de avverkas. Han har sagt att detta är en garanti för att inga skogar med höga naturvärden huggs. Men likväl fortsätter Sveaskog att avverkningsanmäla och avverka skog med höga naturvärden och vill inte visa upp sina naturvärdesbedömningar på begäran.

Resterna av den gamla, grova granskogen med höga naturvärden som Sveaskog avverkade i Njoka, Norrbotten. Foto: Björn Mildh

Enligt brevet har Sveaskog länge vilselett om både sina naturvärdesbedömningar och sin garanti. Anledningen är att bedömningarna inte håller måttet eller tål offentlig granskning, menar de som står bakom brevet. I brevet står det:

– Ofta är det bara avverkningsplaneraren som har fått tycka till om naturvärden när hen planerade avverkningen. Samtidigt har Sveaskog i åratal använt sin försäkran om gjord kompetent naturvärdesbedömning som motivering för att avverka naturskogar med höga naturvärden, många av nyckelbiotopsklass. Detta missbruk har pågått under många år och under flera skogschefer, även under Olof Johanssons tid som Skogs- och miljöchef i helstatliga och FSC-certifierade Sveaskog.

LÄS ÄVEN: •22 miljöorganisationer kräver avverkningsstopp i Ore Skogsrike

Ett aktuellt exempel på missbruket, enligt brevet, är den avverkade naturskogen på Guorpaliden som hade höga naturvärden. Andra dokumenterade exempel i södra Norrbotten är Strandberget, Melakträskliden, Njoka och lövbrännan vid Svartberget. Men det finns många många fler exempel och i samtliga fall har Sveaskog vägrat att redovisa sina naturvärdesinventeringar.

– Bolagets agerande kan jämställas med en elitidrottare som ständigt garanterar att hen är ren men varje gång vägrar dopingkontroll, skriver Björn Mildh som författat brevet.Sveaskog har FSC-certifierat sitt skogsbruk. Men har även kunnat undanhålla fakta om den bristfälliga kvaliteten på sina naturvärdesbedömningar för sina FSC-revisorer.

LÄS ÄVEN: • Hård kritik mot hur Sveaskog avverkar i sina ekoparker

– Vårt krav är att Sveaskog skall redovisa sina naturvärdesbedömningar öppet. Bedömningarna skall tåla offentlig granskning och hålla måttet.

Lövbrännan vid Svartberget, en nyckelbiotop som Sveaskog avverkade. Foto: Björn Mildh

 

Mer att läsa