Gå till innehållet

Omfattande olaglig jakt på rovdjur i Norge

Kungsörn. Foto: Niclas Ahlberg

Kungsörnar som skjuts med hagel, järvar som plågas ihjäl i rävsaxar, havsörnar som förgiftas eller får sina boträd nedsågade – polisen i Norge anser att illegal rovdjursjakt sker i stor omfattning. 

En rad fall har uppdagats på sistone i Norge. Bland annat där järvar, kungsörnar och havsörnar plågats ihjäl av gifter, skottskador och i fällor som varit förbjudna i 90 år. Det finns även fall av illegal jakt på varg och misstankar om att vargar jagas ut ur de fredade zonerna för att kunna skjutas lagligt. Det är inte bara rovdjur som drabbas. I höstas greps också tre italienska jägare i tullen med sammanlagt över 2 000 skjutna trastar i bagaget. 

Polisen och myndigheten Statens naturoppsyn berättar för NRK att det trots det bara är en bråkdel av de drabbade rovdjuren som hittas och av de som upptäcks leder väldigt få fall till åtal eftersom det satsas väldigt små resurser på illegal jakt i Norge. Dessutom är straffen milda. De tre italienska jägarna dömdes till 15 000 kronor per person, men fick behålla vapen och utrustning som användes i fågeljakten.

– Illegal avlivning av rovdjur pågår i det dolda, därför vet vi inte hur mycket vi kan avslöja. Men att mörkertalen är stora är helt klart. Både Statens naturoppsyn och polisen måste få resurser till det här arbetet för att kartlägga områden där man vet eller har misstanke om att det försigår illegal jakt och vara på plats under tidpunkter när brotten sker, säger Vegar Pedersen i Statens naturoppsyn.

Den omfattande illegala jakten och det stora mörkertalet gör också att det är svårt att veta hur stora populationerna av rovdjuren egentligen är.

Källor: NRK och NRK

Mer att läsa