Gå till innehållet

Omfattande illegal jakt minskar antalet vargar i Sverige

Varg. Foto: Fredrik Nilsson

Mellan åren 2011 och 2017 försvann mer än var femte varg årligen i Sverige. De flesta på grund av illegal jakt. Det visar ny forskning.

I studien har data från 444 revirmarkerande och DNA-identifierade vargar använts. Förutom att vargar dog av naturliga orsaker, trafikolyckor, legal jakt och verifierad illegal jakt var det också många vargar som försvann från sina revir utan att man kunde fastställa den faktiska orsaken.

Under åren 20011-2017 ökade andelen försvunna vargar. Det försvann 2,2 gånger fler vargar än vad som sköts legalt och i snitt försvann 21 procent av individerna varje år. De flesta av dessa försvinnanden berodde på illegal jakt, enligt en analys av sändarförsedda individer.

Illegal jakt är den största anledningen till att ​den svenska vargpopulationen minskat i antal under de senaste fyra–fem åren och det kan bli svårt att uppnå lägsta antal vargar som EUs habitatdirektiv kräver samtidigt som jakt tillåts, skriver SLU.

Källor: SLU och ScienceDirect

Mer att läsa