Gå till innehållet

Omfattande granskning av skogen från SVT:s vetenskapsredaktion

Under våren och sommaren ägnade Dagens Nyheter många artiklar åt att granska skogsbranschen i Sverige. Tidningen tog upp sådant som enbart miljöorganisationer och naturmedia skrivit om tidigare och sedan dess har “skogsfrågorna” varit heta. Nu har även SVT djupdykt i ämnet. Natursidan har sett de första avsnitten av “Kampen om skogen”.

Det är ett gediget arbete som SVT:s vetenskapsredaktion lagt ned på sin nya serie. En imponerande mängd forskare och biologer uttalar sig och resultatet är riktigt bra. Inte bra som i “jag håller med om allt som sägs” utan bra som i “jäklar så många aspekter de fått med utan att glömma att det ska vara pedagogiskt”.

Mer forskare än branschrepresentanter

Det blir långa inslag med bolagen som gör biobränsle och byggmoduler av skogen och företag som försöker skapa effektivare träd åt oss. Forskare berättar hur blåbärsrisen halverats i utbredning i södra Sverige i takt med att allt fler täta trädplantager tar över och stänger ute ljuset till marken. Vi får också göra besök i den i stort sett orörda gammelskogen med träd som får leva så länge de behagar och som pyntas med citronporing, knärot och andra sällsynta arter som inte klarar sig i annat än gamla skogar.

Skogsindustrins påståenden får också plats i serien, men de bemöts med statistik från myndigheter och rapporter från SLU Artdatabanken. Det har varit viktigare för SVT:s vetenskapsredaktion att prata med många forskare med olika synsätt och forskningsområden än att de som tjänar pengar på att avverka skogarna ska få berätta varför det är den bästa vägen.

I det första programmet undersöks hur den svenska skogen mår. Hur lite naturskogar har vi kvar? Hur går det för arterna som är knutna till dessa områden och hur möter skogsindustrin den ökande efterfrågan på virke. Det andra programmet tar upp biobränsle och klimatet och frågar sig “hur blev egentligen Sverige ett land av kalhyggen?” och “hur ska vi klara den gigantiska utmaningen att få ner våra klimatutsläpp till noll på 25 år”? I sista avsnittet är det framtidens skog som är i fokus. Vad ska vi använda den till och går det att bedriva ett mer miljövänligt skogsbruk?

Hur ska vi sköta våra skogar när de ska räcka till allt fler produkter? Träden ska bli biobränsle, ersätta produkter av plast och bli till hus. Samtidigt börjar det bli ont om skog i “avverkningsmogen” ålder och det finns allt mindre gamla skogar med höga naturvärden. Avverkningsbolagen vill hugga ner mer av de få gamla skogar som finns kvar utanför reservaten.

Första avsnittet av “Slaget om skogen” handlar om olika syn på Sveriges skogar. Foto: SVT

Anabola steroider till träden

En annan lösning från branschens sida är att ta fram effektivare trädplantor. Vi får i “Slaget om skogen” följa med och se hur industrin jobbar med att manipulera träd så att de ska bli så ekonomiskt intressanta och effektiva som möjligt genom att växa snabbt och stå emot insekter och klimatförändringar. Tillsammans med kraftig gödsling växer träden allt snabbare. Kanske är det ett sätt att få skogarna att räcka till allt som det gröna guldet utlovar?

– Det är lite som att äta anabola steroider. Istället för att träna och bygga upp en stark och bra muskel som fungerar och är hållbar så trycker man i sig anabola steroider för att få en stor muskel. Vi skapar en sorts livsmiljö som är dopad, säger skogsbiologen Sebastian Kirppu i dokumentärens första del där han tar med filmteamet ut i en gammal skog full med spännande arter.

Vi får kanske fler träd, men trädplanteringarna innehåller färre arter när skogarna byts ut mot träd i täta rader som ska växa upp så fort som möjligt för att sedan avverkas och ge produkter till den gröna omställningen.

Öar av gammal skog återstår

Frederic Forsmark, naturvårdare på länsstyrelsen i Norrbotten, förklarar mer om läget i de svenska skogarna i seriens första avsnitt:

– Det finns många trädodlingar eller vad man ska kalla dem, men den gamla naturskogen finns det väldigt lite kvar av. Det är några få procent och den är ofta begränsad till en liten ö. Kommer man upp på en höjd med utsikt så ser man plantager och virkesodlingar i olika åldrar.

Ur andra delen av “Slaget om skogen”. Foto: SVT

Han påpekar också att dessa öar är omgivna av trädplantager eller kalhyggen som inte är lämpliga livsmiljöer för de hotade arterna. De sitter fast i dessa “öar” och får hoppas att inte klimatförändringar eller avverkningsföretag en dag kommer ändra förutsättningarna för ön. Då har de ingenstans att ta vägen. De gamla skogarna avverkas alltjämt och Sverige har långt mindre naturskog kvar än ett hårt kritiserat land som Brasilien.

– Hur kan det ske i ett rikt land som Sverige? frågar sig Frederic Forsmark.

Det är det nog fler som kommer fråga sig efter “Slaget om skogen”.

“Slaget om skogen” läggs upp i sammanlagt sju avsnitt på SVT Play under hösten med start på söndag. De sänds även ihopslaget till tre avsnitt i Vetenskapens värld på SVT2, måndagar klockan 20:00.

Mer att läsa