Gå till innehållet

Omfattande fågeldöd i undersökt vindkraftpark i Norge

Några av de 68 vindkraftverken vid Smøla i Norge. Foto: EmelysjosasenEget arbete, CC BY-SA 4.0, Länk

På ön Smøla i Norge, som ligger ungefär rakt västerut från Östersund, har det i tolv år undersökts hur vindkraftsparken påverkar fågelbeståndet. Resultatet är en “omfattande fågeldöd” och en osäkerhet om hur det ser ut på andra håll, enligt Norsk Ornitologisk Forening.

De 68 vindkraftverken på Smøla byggdes trots att området har en tät population av havsörn. Martin Eggen, narturvårdsrådgivare i Norsk Ornitologisk Forening, skriver i en debattartikel att det sedan undersökningen startades 2006 dödats 90 havsörnar, två kungsörnar, jakt- och pilgrimsfalk, stenfalk, flera tornfalkar, gott om enkelbeckasiner och ungefär 200 dalripor.

LÄS ÄVEN: • Ny stor rapport om vindkrafts påverkan på fåglar och fladdermöss

Resultatet är oroväckande med tanke på att Norge förbereder sig för att utöka vindkraften i landet och eftersom det inte finns speciellt mycket forskning kring hur vindkraftverk påverkar fågelbestånd på andra håll i landet, menar Martin Eggen.

– Med erfarenheten från Smøla blir slutsatsen att en vidare vindkraftutbyggnad i Norge är oansvarig med tanke på den stora kunskapsluckan kring möjlig påverkning vid liknande anläggningar. Påverkningarna på fågelbestånden är okända, inte minst för fågelarter med långa flyttvägar söderut i Europa. Många fågelbestånd är redan under hård press och vi måste undgå fler belastningar. Nya anläggningar bör inte byggas förrän vi har samlat fler erfarenheter från de många anläggningarna som fått eftergifter, skriver han i debattartikeln.

LÄS ÄVEN: • Test med fågelsäkrare vindkraftverk

Norsk Ornitologisk Forening menar också att vindkraftverk innebär enorma ingrepp i naturen och att det finns all anledning till att ifrågasätta hur miljövänligt det är med vindkraftverk i norsk vildmark.

Källa: i Tromsø

Mer att läsa