Gå till innehållet

Omfattande anpassningar för att anpassa USAs jordbruk till klimatförändringar

Majsfält i Iowa. Foto: Don McCulley, CC0

Till år 2100 kommer klimatförändringarna påverka USA:s jordbruksmark så mycket att kraftiga anpassningar måste göras inom kort, det visar en ny studie.

Forskarna har undersökt hur jordbruket i USA kommer att påverkas av klimatförändringarna. De fann att några av de mest bördiga jordarna med de mest aktiva jordbruket kommer drabbas hårt. Även i ett scenario med medelhöga utsläpp kom forskarna fram till att odlandet av vete, majs och soja måste flyttas långt norrut till år 2100 för att klara det nya klimatet. Om knappt 80 år kommer det som kallas majsbältet vara olämpligt för att odla majs. Om inte utsläppen kraftigt minskas kommer effekterna bli ännu större än så.

– Det är viktigt att börja fundera på hur vi kan gå från vårt nuvarande skadliga monokulturparadigm till system som är miljömässigt hållbara, ekonomiskt lönsamma för jordbrukare och klimatsmarta, säger Emily Burchfield, biträdande professor vid Emory universitets avdelning för miljövetenskap.

Hon menar också att det inte räcker att förlita sig på tekniska lösningar som till exempel att modifiera majs och soja så att de ska klara klimatförändringar. Då kommer vi så småningom nå en ekologisk kollaps.

– En av ekologins grundläggande lagar är att mer varierade ekosystem är mer motståndskraftiga. Ett landskap som är täckt av en enda växt är ett bräckligt och skört landskap. Det finns också allt mer bevis för att jordbrukslandskap med större mångfald är mer produktiva.

Det är stora förändringar som krävs. Över två tredjedelar av USA:s inland används för att odla mat, bränsle eller fiber och 80 procent av denna jordbruksmark används för bara fem grödor; majs, soja, vete, hö och alfaalfa.

2021 kom en studie som avslöjade att matjordslagret helt försvunnit från ungefär 35 procent (±11%) av jordlagren i sju delstater i majsbältet. Anledningen är det intensiva jordbruket och en underskattning av vilken påverkan det har på jorden. Den totala utarmningen av matjordslagret på nästan 400 000 kvadratkilometer jordbruksbygd (Sverige är 450 000 kvadratkilometer) beräknas bli en förlust för jordbrukarna på över 25 miljarder kronor årligen. Istället för att odla i ett naturligt matjordslager används nu konstgödsel. Tillsammans med bekämpningsmedel och konstbevattning är detta industriella jordbruk en verksamhet som kraftigt bidrar till utsläpp av växthusgaser, samt övergödning i våra vattendrag, skriver Yale Environment360.

Källor: Emory university och Environmental Research Letters

Mer att läsa