Gå till innehållet

Oljud ett allt större problem för marint liv

Knölval. Foto: Public Domain, Länk

Det råder en nästan konstant “kakafoni av oljud” under ytan och det plågar vattenlevande djur. Dessutom får de allt svårare att kommunicera med varandra när mänsklighetens buller tar över den tidigare tystnaden.

– Många marina organismer förlitar sig på ljud för viktiga beteenden i sina liv. Dessa beteenden hotas av en ökande kakafoni av oljud i den marina miljön i takt med att människoproducerade ljud blir allt högre och dominerande, skriver forskarna i sin slutsats.

Skadan som oljudet orsakar är lika allvarligt som överfiske, föroreningar och klimatkrisen, menar forskarna som också är kritiska till att frågan får alldeles för lite uppmärksamhet, trots att bevisen är överväldigande.

– Marina djur kan bara se några tiotals meter på sin höjd, lukta sig till vad som händer på hundratals meter, men de kan höra över hela havsområden, säger professor Carlos Duarte vid ett universitet i Saudiarabien som ledde studien, som gick igenom över 500 andra studier på området.

90 procent av de genomgångna studierna hittade betydande skador på marina djur, så som valar, sälar och delfiner medan 80 procent upptäckte påverkan på fiskar och ryggradslösa djur.

Allt frekventare transporter
Oljuden kommer från militära övningar och företag, men också från fartyg. De senaste 50 åren har ökad trafik från fraktskepp orsakat 32 gånger mer lågfrekventa oljud i världens hav. Även fiskeflottor, oljeborrning och havsbaserad vindkraft orsakar ljudföroreningar.

Det finns dock enkla lösningar på problemet som skulle få omedelbara effekter. Det finns propellrar som kan minska oljudet, elmotorer skulle minska det ytterligare och lägre hastigheter skulle göra en stor skillnad, berättar forskarna för The Guardian.

Källor: Science och The Guardian

Mer att läsa