Gå till innehållet

Oljeutsläppet i Östersjön har nått land i Sverige

Oljeupptagning till havs. Foto: Kustbevakningen

Ett 139 meter långt lastfartyg gick på grund den 21 juli i år och sammanlagt har 7000 liter olja läckt ut. Nu har delar av oljan nått land i Sverige.

Kustbevakningen har sedan skeppet gick på grund arbetat intensivt med att bekämpa och begränsa oljan som läckt ut ur fartyget, som var på väg till Södertälje. Nu har oljan nått land vid Flatvarp i norra Kalmars län. Där jobbar räddningstjänsten och frivilliga för att rensa kobbar och skär från all olja som sköljts in.

‒ Vi gör allt vi kan för att förhindra att ytterligare olja når land. Mängden olja som kommit ut är ännu inte fastställd. Sett till den totala mängden olja som finns ombord på haveristen rör det sig om en mindre mängd, säger Roger Gebauer på Kustbevakningen.

Framför allt jobbar Kustbevakningen med att ta upp oljan till havs eftersom det både är effektivast och billigast. Västerviks kommun uppmanar allmänheten att inte åka till Flatvarp eftersom vägarna behöver vara fria för räddningsfordon.

Kustbevakningen har också skickat ut flera råd om hur du bör agera om du kommer i kontakt med olja:
• Försök att undvika oljan och att andas in ångorna.
• Om du andas in ångorna, förflytta dig till en plats med frisk luft
• Om du får olja på huden, tvätta av den skyndsamt med tvål eller rengöringsmedel.

Källa: Kustbevakningen och P4 Kalmar

Mer att läsa