Gå till innehållet

Olaglig skogsavverkning i Kongobäckenet trots miljonbistånd från Norge

Östlig gorilla-hona med unge. Arten anses "starkt hotad" enligt IUCN. Foto: CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=560963

Östlig gorilla-hona med unge. Arten anses “starkt hotad” enligt IUCN. Foto: CC BY-SA 2.0.

Regeringen i Kongo-Kinshasa har medverkat till olaglig skogsavverkning i en av världens största regnskogar, avslöjar Greenpeace. Samtidigt har Norge nyligen skänkt regeringen i Kongo-Kinshasa 40 miljoner dollar för skydd av regnskogen.

Före detta miljöminister i Kongo-Kinshasa- Robert Bopolo Mbongeza beviljade i september två olagliga licenser för skogsavverkning. Den ena licensen gick till presidentens rådgivare Joseph Kabila och den andra till en parlamentsledamot. Avverkningen gäller sammanlagt 4000 kvadratkilometer skyddsvärd regnskog.

En månad innan detta skedde, i oktober, mottog regeringen i Kongo-Kinshasa 40 miljoner dollar från Norge via Central Forest Initiative (CAFI). Central Forest Initiative är ett samarbete mellan flera donatorer från olika länder för att minska avskogning och växthusgaser globalt. Pengarna var en delutbetalning från ett bistånd på 200 miljoner dollar som utlovats från Norges klimat- och miljöminister för att skydda skogen i Kongobäckenet.

Skogsbilvägar i Kongos regnskog. Källa: Global Forest Watch

Skogsbilvägar i Kongos regnskog. Källa: Global Forest Watch

Greenpeace menar att Central Forest Initiative höll tyst om de olagliga affärsuppgörelserna som skedde inom regeringen. De har även brutit mot det moratorium som sedan 2002 finns i Kongo-Kinshasa och gäller stopp mot industriell skogsavverkning.

Regnskogen i Kongobäckenet hyser afrikanska skogselefanter, gorillor, dvärgchimpanser, okapis och många andra hotade och rödlistade arter. Skogen är viktig för det globala klimatet på jorden och räknas som en av jordens lungor. Greenpeace säger att hela projektet från CAFI måste frysas, ses över och kontrolleras så att inte donationspengarna slarvas bort.

Skriv under Greenpeace petition för att skydda regnskogen i Kongobäckenet!

 

 

Mer att läsa