Gå till innehållet

Ökat stöd i Sverige för insatser mot klimatförändringarna

Att döma av undersökningen från Naturvårdsverket kommer allt fler välja att semestra och konsumera miljövänligt. Foto: Erik Hansson

I en ny undersökning från Naturvårdsverket framkommer att det i Sverige finns ett stort stöd för att göra insatser för att stoppa klimatförändringar. En klar majoritet vill göra mer själva, se insatser från staten, köpa miljövänliga produkter och en förkrossande majoritet inser att även Sverige påverkas av klimatförändringarna. Allt fler vänder sig också till media för att få mer information om klimatförändringarna.

Naturvårdsverket har låtit göra den här undersökningen i över 15 år och resultatet visar en tydlig tro i Sverige på att vi måste göra mer för att stoppa klimatförändringarna. Den förra mätningen gjordes 2015 och jämfört med årets mätning har svenska folkets insikter om klimatet ökat tydligt, tillsammans med kampviljan.

LÄS ÄVEN: • Kraftigt ökad oro för klimatförändringar och miljöförstöring

Några siffror från rapporten:
• 8 av 10 svenskar anser att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen
• 95 procent tror att Sverige kommer att påverkas av klimatförändringen
• 86 procent vill sätta in samhällsåtgärder mot klimatförändringen
• 70 procent kan tänka sig att betala mer för en miljövänlig vara eller tjänst
• Över 70 procent handlar helst miljövänliga produkter
• 90 procent anser att det är viktigt att företag minskar klimatpåverkande utsläpp
• En klar majoritet vill se sänkta skatter för miljövänliga alternativ
• Ungefär hälften av befolkningen får dåligt samvete när de gör något som påverkar klimatet negativt

En stor förändring i svaren märks mellan år 2009 och 2015. Under den här tiden blev många svenskar allt mindre intresserade av att göra insatser mot klimatet, men de tre senaste åren har andelen som vill se krafttag både på det privata och nationella planet ökat tydligt.

LÄS ÄVEN: • Rekordminskat köttätande och vi äter allt mer svenskt

Allt miljövänligare konsumtion
Det märks också en tydlig förändring från åren 2008 till 2018 när det gäller vårt resande, konsumerande och ätande. På frågan om folk gjort något för att minska sin klimatpåverkan de senaste två åren från köttkonsumtion svarar 55 procent ja (jämfört med 43 procent 2008), för semesterresor är andelen 47 procent jämfört med 33 procent 2008 och allt fler återanvänder också sina prylar. 84 procent idag jämfört med 63 procent för tio år sedan.

LÄS ÄVEN: • Svenskar bland de största miljöförstörarna i världen

Media får allt större inflytande
Folk vänder sig också i allt högre grad till media för att få information om åtgärder för minskad
klimatpåverkan. Den andelen var 33 procent 2015 och är nu uppe i 43 procent. Även för information om hur klimatförändringarna påverkar Sverige söker sig nu 10 procent fler till media jämfört med för tre år sedan.

Minskande stöd för skatter och bidrag
Något som däremot backar i undersökningen är stödet för att skatter och bidrag ska gynna miljövänliga verksamheter och missgynna sådant som hotar klimatet. Under åren 2002-2009 var 85-88 procent positiva till att använda skatten för att gynna köp av varor och tjänster som minskar klimatpåverkande utsläpp. Sedan dess har andelen minskat till 75 procent år 2018.

Samma sak gäller stöd för extra skatter på bensin, olja, flyg och annat som orsakar stora klimatpåverkande utsläpp. Fortfarande är dock 47 procent av befolkningen för höjda sådana skatter, men det är den lägsta andelen sedan undersökningen startade 2002.

Alternativ, information och rabatter saknas
När det gäller varför folk inte gör fler miljömedvetna val så svarar en klar majoritet att det saknas miljövänliga alternativ, information och att det är för dyrt.

Undersökningen är en webbenkät, som besvarades av 1000 personer.

Källor: Naturvårdsverket och “Allmänheten om klimatet 2018

Mer att läsa