Gå till innehållet

Ökat skydd för nationalparken Kosterhavet föreslås

Kosteröarna. Foto: Bengt Nyman via Flickr https://www.flickr.com/photos/bnsd/

Kosteröarna. Foto: Bengt Nyman via Flickr 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har föreslagit en rad åtgärder för att stärka skyddet för Kosterhavets nationalpark och dess unika naturvärden. Bland annat föreslås krav på utbildning och restriktioner kring trålfiske i området.

– I området finns unika naturvärden och det är därför viktigt att fisket bedrivs på ett sådant sätt att dessa inte skadas. Med de här regleringarna bedömer vi att räkfisket i området kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för fiskereglering.

Kosterhavets nationalpark är Sveriges mest artrika område med 6000 arter i havet och lika många på land. Här finns 200 marina ryggradslösa djur som enbart finns här och många fler har sitt huvudsakliga bestånd i området. Här finns också ett unikt korallrev.

På grund av att det upptäckts skador från trålfiske i området har HaV nu föreslagit stärkt skydd i nationalparken. Bland annat genom obligatorisk utbildning för att få ett tillstånd att fiska i området och ett kontrollsystem som lättare identifierar de fartyg som fiskar i nationalparken.

– Vi vill också förbjuda trålfiske på fler områden inom nationalparken och naturreservatet. I dag finns sex områden där trålfiske är förbjudet. Förslaget innebär att ett av dessa områden justeras och att trålning förbjuds i ytterligare fem områden, säger Lena Tingström.

De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 juli 2015, men först ska förslaget skickas ut på remiss.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Mer att läsa