Gå till innehållet

Ökat antal dödade europeiska rovfåglar i pandemins skugga

Havsörn. Foto: Erik Hansson

Medan coronapandemin lamslår många länder har antalet skjutna rovfåglar ökat kraftigt i centrala och östra Europa. Enbart i mars dödades till exempel 27 fridlysta rovfåglar i Österrike.

Under samma period hittades även 26 döda rovfåglar även i Ungern, Tjeckien och Slovakien. Ytterligare misstänkta fall undersöks och antalet fall som inte rapporterats eller upptäckts antas vara mycket högre.

– Medan det offentliga livet är kraftigt begränsat och myndigheterna är upptagna med att hantera en pandemi blir dussintals fridlysta djur offer för skrupellösa brottslingar. Det här är en riktig skandal och den äventyrar viktiga framgångar för bevarandearbetet, säger Christina Wolf-Petre, expert på skyddade arter, WWF Österrike.

Rovfåglar spelar en viktig roll i ekosystemen och är också en indikator på hur ett naturområde mår. När en rovfågel försvinner kan hela balansen i ett ekosystem rubbas. Rovfåglar ses dock fortfarande som konkurrenter om byten av vissa människor och ibland faller de offer för förgiftade byten som läggs ut för att döda exempelvis rävar och mårdar.

Bland rovfåglarna som skjutits, förgiftats eller försvunnit de senaste veckorna finns havsörnar, kejsarörnar och ormvråkar. Illegal jakt är ett av de dokumenterat vanligaste sätten för kejsarörnar och havsörnar att dö.

WWF i Österrike och BirdLife Austria samarbetar nu tillsammans med Interpol för att lättare kunna stoppa både illegal jakt och illegal skogsavverkning i regionen. Bland annat med hjälp av tränade hundar som kan hitta både förgiftat kött och döda fåglar.

I dagsläget är det få som ägnar sig åt brottslighet mot naturen som upptäcks eller döms, delvis på grund av att ansvariga myndigheter har för lite resurser. Något som WWF Österrike vill att EU ändrar på.

Läs även:
Havsörnar tar allt fler skarvar
Sveriges rovfåglars återkomst är bra exempel på lyckad naturvård
På Åland höjs röster för skyddsjakt på havsörn för att skydda ejdrar
Se skillnad på havsörn och kungsörn

Källa: WWF

Mer att läsa