Gå till innehållet

Ökande illegal jakt hotar svenska rovdjursstammar

Vargar. Foto: Frida Hermansson 

Den illegala jakten på rovdjur i Sverige ökar och är idag så stor att den äventyrar överlevnaden för de svenska rovdjursstammarna och påverkar den lagliga jakten. Det skriver Naturvårdsverket, som också menar att flera rovdjursstammar är på gränsen till så kallad gynnsam bevarandestatus.

– Att illegal jakt idag är så stor att det riskerar att påverka den lagliga jakten är nog inte alla medvetna om, menar Nils Henriksson, jurist på Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Länsstyrelser kritiseras: ”Illegal jakt bortom all myndighetskontroll”

Det gäller illegal jakt på björn, järv, kungsörn, lo och varg och enligt Naturvårdsverket påverkar det möjligheterna att bedriva en “förutsägbar och långsiktigt hållbar förvaltning av rovdjursstammarna”. Det är ett bekymmer när både riksdagen och EU bestämt att Sverige ska ha livskraftiga rovdjursstammar. I dagsläget är flera av landets rovdjursstammar på gränsen till att hamna under gynnsam bevarandestatus. 

Har ökat med 50 procent
Enligt Olof Liberg, docent i viltekologi och vargforskare vid Grimsö forskningsstation på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), har den illegala jakten ökat med nästan 50 procent på bara 5-6 år.

LÄS ÄVEN: • Obduktioner av svenska vargar avslöjar omfattande tjuvjakt

– År 2011 beräknade vi att den illegala jakten på varg var 12–13 procent av populationen. I dag bedömer vi att 15–18 procent dödas genom illegal jakt. Men siffrorna är än så länge bara preliminära, säger Olof Liberg.

Det är så få vargar som dör en naturlig död i Sverige att forskarna har bra koll om de skjuts legalt, dör i trafikolyckor eller skjuts illegalt. Därför har forskarna kommit fram till att ungefär 50 vargar skjuts illegalt varje år.

Jägare accepterar tjuvjakt
Erica von Essen, postdoktor vid Institutionen för stad och land vid SLU i Uppsala,  har djupintervjuat ett 40-tal jägare om illegal jakt på rovdjur. Enligt henne är acceptansen för illegal jakt stor i jägarkåren. Väldigt få skulle anmäla en illegal jakt som de känner till.

Pressmeddelandet från Naturvårdsverket tar också upp den ökande omfattningen av när personer försöker stoppa jaktinsatser, så kallat jaktsabotage.
– Det bidrar till en ökad polarisering. Det kan leda till uppgivenhet hos markägare som har fått ett tillstånd om skyddsjakt. Då är det viktigt att jakten ska kunna genomföras i enlighet med beslutet. Ytterst handlar det om respekt för regler som är framtagna genom en demokratisk process, säger Nils Henriksson.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa