Gå till innehållet

Ökade koldioxidutsläpp från vägtrafik i Sverige 2018

Motorväg i Sverige. Foto: Henrik Sendelbach, CC BY-SA 3.0, Länk

Klimatmålet är att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent till år 2030. Men 2018 stod vägtrafiken istället för en ökning av koldioxidutsläpp med 76 000 ton, vilket motsvarar 0,5 procent. Anledningen är enligt Trafikverket en ökande lastbilstrafiken och att utsläppen från Sveriges personbilar är oförändrade.

Det slogs under 2018 rekord i antal sålda lastbilar och lastbilstrafiken ökar på de svenska vägarna. Dessutom ökar antalet nyregistrerade bensindrivna personbilar kraftigt (9 procent) medan antalet elbilar fortfarande är ytterst marginellt.

LÄS ÄVEN: • Ny ekodukt hjälper djur och natur över E6

– Bonus malus har inneburit att antalet registrerade elbilar i fjol ökade till cirka 7 000 medan laddhybriderna ökade till cirka 20 000. Men under samma tid registrerades över 300 000 nya bensin- eller dieseledrivna personbilar. Dessutom ökar de genomsnittliga koldioxidutsläppen från bilarna när de borde minska. Det är en oroväckande utveckling, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från en bensindriven personbil är nu det högsta sedan 2014, samtidigt som utsläppen måste minska med 8 procent årligen fram till 2030 för att klimatmålen ska nås.

LÄS ÄVEN: • Trafikverket ignorerar lagen – påkörda djur plågas

– Vi behöver öka takten om vi ska klara av att nå klimatmålet. Utöver skärpta styrmedel för energieffektivare fordon och ökad andel förnybar energi, handlar det om mer kollektivtrafik, gång och cykel i tättbebyggda områden. På godssidan handlar det om längre, tyngre och i förlängningen färre lastbilar och mer gods på järnväg och sjöfart, säger Marie Hagberg, avdelningschef för transportkvalitet på Trafikverket.

Under 2018 beslutade regeringen om ett nytt etappmål om att gång, cykel och kollektivtrafik ska stå för minst 25 procent av resandet i landet senast 2025 och att andelen ska fördubblas på sikt. Sedan 2014 har andelen legat på 19 till 20 procent. Enligt Trafikverkets basprognos bedöms dock andelen ligga kvar på denna nivå även 2025 “om inga ytterligare åtgärder och styrmedel införs”.

LÄS ÄVEN: • Naturvårdsverket: Genomgripande samhällsförändring krävs för att nå klimatmål

– För att kunna nå det föreslagna målet behöver ökningen i personresande tas helt i kollektivtrafik, gång och cykel, utan att biltrafiken ökar, åtminstone räknat på resande i och kring storstäder och större städer, skriver Trafikverket.

Källa: Trafikverket

Mer att läsa