Gå till innehållet

Ökad satsning på naturvård i höstbudgeten

Våtmark. Foto: Erik Hansson

Regeringen presenterade idag en “grön återhämtning” på 9,7 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2021. Av dessa miljarder går 2,2 miljarder till svensk natur. Naturskyddsföreningen kallar satsningen “nödvändigt och välkommet”, men saknar besked om exempelvis flyget, klimatskadliga subventioner och ekologiskt jordbruk.

“Den globala uppvärmningen fortsätter utan hänsyn till coronakrisen. Klimatförändringarna förblir vår generations ödesfråga”, skriver Regeringen i ett pressmeddelande om den nya budgetpropositionen, som även lanseras som “den grönaste någonsin”.

Summan på 9,7 miljarder kan jämföras med att flygbolaget SAS nyligen fick 11 miljarder i stöd från Sverige och Danmark för att hjälpa sig genom krisen.

– Vi står inför en akut klimatkris och starkt hotad biologisk mångfald. Många av de satsningar som regeringen gör på miljöområdet är därför både nödvändiga och välkomna. Men även om det är stora satsningar ska vi komma ihåg att det bara utgör en del av budgeten. Hela bilden får vi inte förrän hela budgeten har presenterats, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen skriver att de ser positivt på miljösatsningar som till exempel ett hållbart transportsystem, energieffektiva bostäder, industriåtgärder och naturbaserade klimatlösningar, men påpekar att “summan till skydd av värdefull natur inte på långa vägar är tillräckliga för att säkerställa den biologiska mångfalden i Sverige”.

Fältbiologerna är mer kritiska till budgeten:
– Även dessa rekordstora satsningar är tyvärr katastrofalt otillräckliga enligt miljöforskningen. De klimatskadliga subventionerna, som tidigare givits ofattbara tre gånger så mycket pengar som hela miljöbudgeten, måste avskaffas. Miljösatsningarna måste också kombineras med ett totalstopp för både gruvor i värdefull natur, skogsskövling och fossilindustri. Som budgeten nu ser ut riskerar januaripartierna att offra vår framtid på tillväxtens altare, säger Leo Rudberg, vice ordförande för Fältbiologerna.

Skötsel, skydd och våtmarker
De 2,2 miljarder kronor som ska gå till svensk natur under 2021 är uppdelade på olika delar. 400 miljoner kronor går till åtgärder för värdefull natur. Det går framför allt till länsstyrelsernas arbete med skötsel av natur och anläggningar för friluftsliv.

Skydd av värdefull natur förstärks med 600 miljoner kronor under kommande året. Pengarna ska bland annat användas för att betala ut ersättning till markägaren och fler naturreservat.

– Det finns inget mer effektivt sätt att skydda hotade arter än att skydda naturen de lever i, säger Isabella Lövin.

En stor satsning görs också på våtmarker. 350 miljoner 2021, 325 miljoner 2022 och 100 miljoner 2023 går till att återskapa våtmarker och återväta torvmarker. Detta för att minska växthusgaser, öka den biologiska mångfalden, tillskottet till grundvattnet och minska övergödningen.

– Nu väntar vi på resten av budgeten och samtidigt på besked i en ödesfråga kring klimatet; utbyggnaden av Preemraff. Om regeringen säger ja till en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil skulle det i ett slag kunna radera ut stora delar av de klimatsatsningar som gjorts på senare år, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.  

Källor: Regeringen, Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa