Gå till innehållet

Ökad risk att Amazonas omvandlas till savann

Skogsavverkning i Amazonas. Foto: Ibama from Brasil – Operação Hymenaea, Julho/2016, CC BY 2.0, Link

En ny studie bedömer att risken har ökat för att Amazonas regnskog ska omvandlas till en savann. 40 procent av regnskogen har nu så låg nederbörd att det finns en risk för omfattande omvandling.

Forskare från Stockholm Resilience Center undersökte med hjälp av simuleringar hur motståndskraftiga regnskogar är mot ett förändrat klimat med mindre regnande och högre temperaturer. Skogar bidrar till att skapa regn när löv avger vattenånga som sedan faller ned som nederbörd. Detta minskar i sin tur även skogsbränderna och ger därmed skogarna bättre förutsättningar att växa ytterligare. Men när skogar krymper skapas mindre nederbörd vilket i sin tur leder till ökad torka och risk för bränder.

Det regnar mindre i Amazonas än det gjort tidigare och trenden förväntas bli ännu värre framöver i takt med att området blir varmare på grund av den globala uppvärmningen.

I simuleringarna kunde forskarna se att i takt med att växthusgasutsläppen ökar blir större delar av Amazonas inte längre stabila och risken att de torkar ut och övergår till ett savannliknande ekosystem ökar. Den slutsatsen kom de fram till utan att ens ta med den pågående skogsavverkningen som ytterligare snabbar på utvecklingen mot ett allt mindre stabilt Amazonas.

– Vi förstår nu att regnskogar på alla kontinenter är mycket känsliga för global förändring och kan snabbt förlora sin förmåga att anpassa sig. När de väl är borta kommer det att ta många decennier för dem att återhämta sig till sitt ursprungliga tillstånd. Och med tanke på att regnskogar är hem åt en majoritet av världens arter kommer allt detta vara förlorat för alltid, säger Ingo Fetzer från Stockholm Resilience Center.

Carlos Nobre, som är professor och klimatforskare vid Saõ Paulos universitet och ägnat fyrtio år åt att förstå Amazonas, sa tidigare i år till Aftonbladet att “vi är mycket nära den kritiska punkten”.

Inom bara en generation kan merparten av Amazonas börja omvandlas till buskmark och savann. När den processen väl startats går den inte att stoppa. Den globala uppvärmningen och avverkningen gör att vi närmar oss den gräns för när regnskogen börjar omvandlas.

När det sker kommer artutrotningen gå allt snabbare, ännu mer koldioxid släpps ut och klimatkrisen förvärras ytterligare.

– Världen borde vara mycket orolig, sa Carlos Nobre.

Källa: Stockholm Resilience Center, Nature och Aftonbladet

Mer att läsa