Gå till innehållet

Ojnareskogen räddad igen – Europadomstolen härnäst?

Ojnareskogen. Foto: Foto: Dick Waller, CC BY-SA 4.0, Länk

Högsta domstolen säger nej till prövningstillstånd och därmed står den tidigare domen i Mark- och miljööverdomstolen fast – bolaget Nordkalks planer på att bryta kalksten i Natura 2000-området Ojnareskogen på Gotland stoppas. Bolaget ska nu bestämma om frågan ska tas hela vägen till Europadomstolen.

– Vi har ännu inte fattat något beslut om vi ska gå vidare. Det blir ju i sådana fall till Europadomstolen. Vi har sex månader på oss att göra det efter dagens beslut. Dit har vi försökt överklaga tidigare, men de meddelade att vi först måste uttömma alla möjligheter i Sverige. Och det har vi nu gjort, säger Nordkalks kommunikationschef Eva Feldt till SVT Nyheter Öst.

LÄS ÄVEN: • I fem år har de demonstrerat mot Sveriges gruvpolitik

Föreningen Ojnareskogen skriver på sin webbplats att även om frågan tas till Europadomstolen så är naturområdet skyddat:
– Ojnareskogen står kvar! Kanske kommer kalkindustrin vända sig till EU domstolen för att få frågan prövad där men i så fall handlar det om ekonomisk ersättning och inte om att bryta kalk i området. Kampen mellan exploateringsintressen och miljö och natur går vidare på andra ställen men Ojnareskogen är räddad!
Naturvårdsverkets arbete med att bilda nationalpark för detta unika och värdefulla naturområde kan fortsätta.

Långdraget ärende som kritiserats av EU
Ärendet har pågått i 14 års tid. 2014 gav den lägre instansen Mark- och miljödomstolen både Nordkalk och SMA Mineral tillstånd till stenbrytning, men när förra regeringen i augusti 2015 beslutade att Bästeträsk skulle bli Natura2000-område ändrades förutsättningarna, enligt P4 Gotland.

EU-kommissionen kritiserade 2015 den förra svenska regeringen för hanteringen av kalkbrytningen på Gotland. I brevet framfördes oro för domstolsprocessen där Mark- och miljödomstolen ansågs ha åsidosatt experters, Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Havs- och vattenmyndighetens invändningar och istället ”utan vidare förklaring” gått på Nordkalks linje.

Det framfördes också kritik mot att Alliansregeringen 2006 tog bort Nordkalks mark i Bunge från Naturvårdsverkets förslag på nya Natura 2000-områden. Enligt EU-kommissionen ska inte ”ekonomiska och sociala krav” beaktas när Natura 2000-områden bildas.

Högsta Domstolens beslut ser alltså ut att rädda Gotlands största vildmarksområde, som innefattar sjön Bästeträsk – en viktig del i Gotlands dricksvattenförsörjning. I området finns över 60 rödlistade (mer eller mindre hotade) arter så som ängshök, gotlandssnok, fjärilar och orkidéer.

Ojnareskogen utsågs 2013 till en Svensk pärla av WWF och ansågs behöva särskilt skydd både för sina höga naturvärden och för att inte riskera öns dricksvatten.

Källor: SVT Öst och Ojnareskogen.se

Mer att läsa