Gå till innehållet

Nyupptäckt koloni av hotade svalor

Backsvala. Foto: Erik Hansson

I veckan upptäcktes att backsvalor byggt bo i en stor hög med flis på en arbetsplats utanför Piteå. Tack vare snabbt agerande kunde området spärras av och är nu skyddat och avsatt åt de hotade svalorna.

Fågelskådaren Lars Sandberg fick ett samtal från säkerhetschefen på Smurfit Kappa utanför Piteå. Det stora massaföretaget hade ett “akut fågelproblem” inne på bruksområdet. En koloni backsvalor hade etablerat sig i en hög med huvudsakligen flis som en maskinförare grävt i för cirka två veckor sedan.

– Under dessa två veckor har backsvalorna dykt upp och hunnit gräva ut sammanlagt hela 126 bogångar! När kolonin upptäcktes spärrades området av tillfälligt innan de ringde mig. Ytterst föredömligt agerat, säger Lars Sandberg.

Därefter har skarpare avspärrningar satts upp och intern företagsinformation gick ut för att allt ska bli så gynnsamt som möjligt för svalorna.

Backsvalornas koloni utanför Piteå. Foto: Lars Sandberg

Är det vanligt att backsvalor så snabbt hittar och börjar häcka i en lämplig miljö?
– Var de plötsligt kom ifrån är en oerhört spännande fråga! En koloni uppstår ju inte från tomma intet. Istället brukar en sandbrink, ett grustag, ett jordtag, och så vidare besättas med i stort sett samma individer år efter år. Minus de döda gamla och plus ungar från tidigare år, förklarar Lars Sandberg.

Hur kunde då backsvalorna plötsligt dyka upp och skapa en koloni på så kort tid? Lars har en teori. Det har i åtminstone 50 år häckat backsvalor ovanpå och i kyrkogårdsmuren i Öjebyn, cirka fem kilometer fågelvägen från Smurfit Kappa. Han förklarar att stenmuren har jord som bindemedel och att backsvalor i alla år haft en stor koloni i muren.

– Sedan kyrkan avverkade en rad stora björkar, en slags allé som skyddade muren från sol rätt bra, kanske den infallande solen har förändrat bärigheten via uttorkning av jorden? I vilket fall återkom inte kolonin nästan alls i vår vilket vi med sorg konstaterat. Därför känns det inte på något vis omöjligt att den nyskapade häckbiotopen, som ju tillkommit för cirka tre veckor sedan, blev räddningen! Det är bara indicier, men dock mycket starka sådana!

Backsvalan är en art som har det svårt. Den beräknas ha minskat med hela 40 procent på bara tolv år och under 2020-2021 genomför BirdLife Sverige en landsomfattande inventering av häckande backsvalor för att ta reda på hur det går för fågeln. Alla som hittar backsvalor uppmanas rapportera in dem till Artportalen, sam BirdLife Sveriges rapportformulär.

Ett problem är att en överväldigande majoritet av backsvalekolonierna är byggda i aktiva sandtag. Plötsligt en dag kan deras häckningsmiljö vara borta när en sandhög flyttas.

Vad kan annars göras för att gynna backsvalor?
– När det gäller hjälp är nog det enklaste och bästa att människor rapporterar in boplatser på Artportalen, samt att de kanske tar egna initiativ till dialog ifall de anar att till exempel en jordtäkt eller ett grustag ska utsättas för påverkan och där exploatören kanske inte känner till arten eller hur dess bon ser ut. Med upplysning kan man nå långt. Kappa är ett massaföretag med allt vad det betyder ur en industriell synvinkel, men jag har löpande mött stor förståelse från ledningens sida rörande begreppet biologisk mångfald inne på deras gigantiska område och sådant tycker jag ska lyftas fram.

Läs även:
Backsvalor återvänder – protester hjälpte mot innätade bohålor
Backsvalan fortsätter minska kraftigt, men insatser är framgångsrika
Lyckad hänsyn och åtgärd för backsvalor vid flygflottiljen F17

Mer att läsa