Gå till innehållet

Nyupptäckt kameleont kan vara världens minsta reptil

Kameleonten Brookesia nana. Foto: Glaw et al / Scientific Reports, Creative commons

På Madagaskar har forskare upptäckt en ny kameleont, ungefär lika stor som ett solrosfrön. Det kan vara den minsta reptilen i världen.

Kameleonten har döpts till Brookesia nana. Den lever i Madagaskars regnskog där den använder sin projektiltunga för att jaga småkryp som kvalster och hoppstjärtar.

Den nyupptäckta kameleonten är så pass liten att forskarna bakom fyndet undrar hur små ryggradsdjur kan vara. Det finns inga fåglar eller däggdjur som är så här små, men däremot grodor som är ännu mindre. Våren 2019 hittades tre nya grodarter så kallade mikrogrodor och det döptes till “mini mum” (minimum), “mini ature” (miniatyr) och “mini scule” (minimal).

Tyvärr lever kameleonten Brookesia nana i ett regnskogsområde som redan är hårt påverkat av skogsbruk. På Madagascar påverkar avskogning 94 procent av de områden som tidigare var skogar, enligt NASA. På grund av att det bara hittats två individer av arten och eftersom livsmiljöerna är hotade så anser forskarna att arten ska klassas som “akut hotad” på den internationella rödlistan.

Källor: National Geographic och Nature

Mer att läsa