Gå till innehållet

Nyupptäckt häckning av vitryggig hackspett – område stängs av

Vitryggig hackspett. Foto (i hägn): Erik Hansson

Redan ett halvår efter naturvårdsgärder som gynnade gamla lövträd fick länsstyrelsen i Västerbotten ett kvitto på att de gjort rätt – i år verkar ett par av vitryggig hackspett ha valt området som häckningsplats. Arten är en av landets mest hotade fåglar.

– Det är ett fantastiskt kvitto på att vi gjort rätt insats på rätt plats. Vi hade hoppats på en häckning i framtiden, men hade nog aldrig vågat drömma om att det skulle hända redan året efter granröjningen, säger Andreas Garpebring, Naturvårdsenheten på länsstyrelsen.

Naturvårdsinsatserna gjordes på ön Stora tuvan i naturreservatet Umeälvens delta. På denna plats häckade vitryggig hackspett senast 1995. Länsstyrelsen röjde i höstas bort granar för att gynna djur- och växter som trivs i lövskogar. Under våren har två vitryggiga hackspettar synts i området och när det nu i veckan konstaterats att de bildat par och att en häckning var på gång beslöt länsstyresen att stora delar av den välbesökta lilla ön ska stängas för besökare från 6 maj till 15 juni.

Vitryggig hackspett är rödlistad som akut hotad i rödlistan 2020. Det beror framför allt på att Sverige har brist på äldre, lövrika skogar.

Enligt Dalarnas Ornitologiska Förening har det under våren kommit in en del vitryggiga hackspettar i landet och fågelskådare uppmanas hålla utkik i lövskogar i norra Sverige och rapportera eventuella säkra observationer till Artportalen.se.

Källor: Länsstyrelsen och Västerbotten-Kuriren

Mer att läsa