Gå till innehållet

Nytt ungdomsnätverk för biologisk mångfald i Sverige

Gustaf Zachrisson. Foto: Privat

Det har startats ett nytt ungdomsnätverk för biologisk mångfald i Sverige. Natursidan har pratat med initiativtagaren Gustaf Zachrisson.

Det började med ett ungdomsprojekt som Nordiska Rådet & Ministerrådet startade i maj 2019. Det arrangerades flera workshops för att samla in ungas åsikter men även deltagande på FN-möten. I januari 2020 organiserade Gustaf Zachrisson tillsammans med Naturvårdsverket en workshop för Sveriges ungdomsorganisationer i miljöfrågor och det var där intresset för ett samarbete kring biologisk mångfald startade.

– Det finns idag så många unga som är pålästa, engagerade och vill bidra i omställningen. Genom att gå samman och ta direkt plats i politiken vill vi visa att unga ska tas på allvar och ges inflytande i politiska beslutsprocesser som avgör vår framtid, berättar Gustaf Zachrisson och nämner att det just nu pågår förhandlingar om ett globalt avtal inom FN:s konvention om biologisk mångfald, motsvarande Parisavtalet inom FN:s klimatkonvention.

– Precis som unga var väldigt engagerade i förhandlingarna då 2015, behöver unga nu delta aktivt och involveras i de pågående förhandlingarna om vår natur.

Varför valde du att engagera dig just för biologisk mångfald?
– Biologisk mångfald är en avgörande faktor för omställningen av hur vi brukar naturresurser och säkerställer hållbara ekosystem. Samtidigt är frågan komplex och beroende av alla miljöproblem som klimatförändringar, övergödning eller mikroplaster. Rätten till och hållbar användning av naturen är även en förutsättning för fattigdomsbekämpning, jämställdhet och rättigheter för ursprungsfolk. Som jag ser det ingår både de planetära och sociala utmaningarna i arbetet för välmående biologisk mångfald, och det var därför självklart att engagera sig i frågan.

Målet med nätverket är att sprida intresse och kunskap bland unga om biologisk mångfald samt de pågående politiska förhandlingarna i frågan.
– Bilden av biologisk mångfald som exotiska utrotningshotade arter behöver breddas till ett större perspektiv på ekosystemtjänster och samhällspåverkan. Även klimatarbetet behöver ta hänsyn till naturen eftersom de behöver varandra för att hamna i balans igen.

I dagsläget bygger ungdomarna i nätverket upp allt själva, för att få till en struktur som passar dem. Men nätverket ingår i det nordiska ungdomsprojektet, så de kan få tips och råd från Nordiska Rådet och Ministerrådet. Via medlemmarna har de även kontakt med WWF, Naturskyddsföreningen och Forum Syd.

– Nätverket kan även fungera som plattform för kontakt eller samarbete mellan organisationer. De som vill göra ett gemensamt projekt om exemplevis skogs- eller havsfrågor kan fråga efter fler intresserade via nätverket, säger Gustaf Zachrisson.

Vad är era planer framöver?
– Vi har under våren publicerat en opinionstext och genomfört en digital workshop om biologisk mångfald och Agenda 2030. Vad som händer härnäst beror på intresset av medlemsorganisationerna, men jag skulle gärna se att vi tar fram kommentarer till utkastet av det globalt avtalet för biologisk mångfald som publiceras efter sommaren.

Läs mer om ungdomsnätverket för biologisk mångfald i Sverige i opinionstexten hos Supermiljöbloggen. Vill du veta mer om nätverket kan du kontakta Gustaf Zachrisson på zach.gustaf@gmail.com.

Mer att läsa