Gå till innehållet

Nytt stort marint naturreservat i Sverige

Bondens fyr i Örefjärden-Snöanskärgårdens marina naturreservat. Foto: Wikimedia

Bondens fyr i Örefjärden-Snöanskärgårdens marina naturreservat. Foto: Wikimedia

Torsdag 22 maj gav regeringen klartecken om att det marina naturreservatet Örefjärden – Snöanskärgården i Västerbottens län får inrättas. Det blir därmed ett av landets största marina naturreservat med sina 48 000 hektar.  Örefjärden – Snöanskärgården består av sammanhängande kust- och skärgårdslandskap med höga naturvärden och kulturhistoriska värden.

– De inventeringar som föregått beslutet har visat att det finns mycket höga naturvärden i området, i havet både och på land. Här finns bland annat flertalet marina arter som har sin nordligaste utbredning i området, till exempel blåmussla och smaltång och många hotade kustfågelarter häckar i området. På land hittar man fina landhöjningsskogar och flerhundraårig tall, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen.

 

Regeringen har i sitt nya etappmål bestämt sig för att satsa särskilt på det marina skyddet och ska till år 2020 skydda tio procent av de marina områdena jämfört med dagens drygt 6 procent. Det innebär en ökning med 570 000 hektar och därmed att dagens beslut om att skydda ytterligare 48 000 hektar bara måste vara början i en kraftig ökning av skyddade marina områden.

Förutom att skydda miljön i  Örefjärden – Snöanskärgården kommer länsstyrelsen att göra det mer lättillgängligt med parkeringar, stigar och informationstavlor. Det finns också planer på att upprätta så kallade naturhamnar och en gästbrygga.

Källor: Regeringen och Länsstyrelsen

Mer att läsa