Gå till innehållet

Nytt reservat i Kambodja ska skydda hotade arter

Asiatisk vitryggig gam. Foto: Goran Ekstrom via Wikimedia

Asiatisk vitryggig gam. Foto: Goran Ekstrom via Wikimedia

Kambodja har skapat ett skogsreservat stort som halva Öland för att skydda landets hotade nationalfågel – jätteibisen (Thaumatibis gigantea). Det finns bara några hundra individer kvar av världens största ibisfågel på grund av skogsavverkning, jakt och mänskligt störande.

I den numera skyddade skogen Western Siem Pang återfinns även flera andra akut hotade fågelarter – bland annat davisonibis, asiatisk vitryggad gam, smalnäbbad gam och rödhuvad gam.

BirdLife International har lobbat i tio år för att skogen ska skyddas.
– Vi är mycket glada över det här resultatet och det är ett viktigt steg för att skydda arterna. För att säkra den globalt viktiga populationen av dessa akut hotade fåglarna måste vi nu arbeta tillsammas för att starta initiativ för bevarande förvaltning även i angränsande områden, sa Bou Vorsak, BirdLife Kambodjas verksamhetschef.

[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=6vre4RfedSg”]

Källa: Focusing on Wildlife

Mer att läsa