Gå till innehållet

Nytt nordiskt samarbete för livskraftig vargstam

Varg. Foto: Niclas Ahlberg

En förutsättning för att den svenska vargstammen ska anses ha gynnsam bevarandestatus är att det regelbundet vandrar in vargar från Ryssland. Med ett nytt samarbete mellan Sverige, Norge och Finland hoppas länderna utöka chansen för vargpopulationernas “långsiktiga överlevnad”.

– Det känns spännande att vi går mot en ökad samverkan med våra nordiska grannländer i en fråga som engagerar medborgarna i alla länderna. Det finns mycket att lära av varandra, såväl vad gäller arbetssätt som användning av nyutvecklad teknik, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger.

Målet med det nya ramverket är att “stödja arbetet med de skandinaviska och finska vargpopulationernas långsiktiga överlevnad”. För att vargen ska nå gynnsam bevarandestatus i Sverige behövs en invandrad varg per generation och för att möjliggöra detta måste det finnas en förbindelse mellan den skandinaviska och den finsk-karelska vargpopulationen.

De tre länderna kommer också försöka använda sig av likartade inventeringsmetoder för att övervaka vargpopulationerna, öka kunskapsdelningen mellan länderna och utveckla nya förvaltningsverktyg och arbetssätt. Ett av de verktyg som ska användas i alla tre länderna är samma DNA-analyser som snabbt kan avslöja vilken population de vargar som rör sig över landsgränserna kommer ifrån.

Svenska rovdjursföreningen tycker samarbetet låter bra eftersom det ökar sannolikheten för att fler vargar ska kunna vandra in från den finskryska populationen:
– Dagens vargstam är kraftigt inavlad och många finskryska vargar skjuts i norra Finland likväl som i norra Sverige, skriver föreningen på Facebook.

Läs även:
Riksdagen röstade igenom ökad jakt på starkt hotad varg
• Så agerar en vild varg när människor kommer nära
• Stor andel försvunna vargar och misstänkt jaktbrott i påsk
• Även i vargrevir är det jakt som dödar flest älgar
• Omfattande illegal jakt minskar antalet vargar i Sverige
• Känn igen spår av varg, björn och lo

Källor: Naturvårdsverket, Jord- och skogsministeriet i Finland och Svenska rovdjursföreningen

Mer att läsa