Gå till innehållet

Nytt naturreservat skyddar hotade lavar och hackspett

Tretåig hackspett. Foto: Zsombor Károlyi

Tretåig hackspett. Foto: Zsombor Károlyi

Länsstyrelsen i Västerbotten har beslutat om att skydda ett 17 hektar stort område kallat Ottjärn. Det ligger längs med Ottjärnsbäcken och består bland annat av granskogar rika på hänglavar och stora grova aspar med småflikig brosklav.

I området finns flera hotade arter så som kötticka, garnlav, lunglav och tretåig hackspett som behöver gamla naturskogar för att överleva. De flesta träden i Ottjärn har stått orörda i över 100 år och delar är äldre än 150 år.

Källa: Länsstyrelsen i Västerbotten

Mer att läsa