Gå till innehållet

Nytt naturreservat på västkusten föreslås för att skydda tumlare och torsk

Kullaberg. Foto: Erik Hansson

Kullaberg. Foto: Erik Hansson

I Kattegatt har fisket varit reglerat, bland annat med trålningsförbud, sedan 2009 och det har visat sig effektivt för att få fiskbestånd att återhämta sig och för den biologiska mångfalden på bottnarna. Danmark vill dock öppna upp området för fiske igen, men nu föreslås länsstyrelsen i Skåne att det bildas ett marint naturreservat utanför Kullaberg och Bjärehalvön.

De tre länsstyrelserna på västkusten, samt Havs- och vattenmyndigheten, menar att området är det viktigaste på hela västkusten att skydda. Det nya naturreservatet skulle skydda de djupa havsbottnarna och därmed både förbättra den biologiska mångfalden och möjligheten till ett hållbart fiske utanför Kullaberg (Kullen) och Bjärehalvön.

LÄS ÄVEN: • Kattegatt hotas av bottentrålning – trots protester från lång rad tunga instanser

– Ett naturreservat innebär att området fredas från skadliga verksamheter, till exempel bottentrålning, och samtidigt öka bottensamhällenas biologiska mångfald och produktion. På så sätt kommer även fiskproduktionen att gynnas. Det skulle kunna vara möjligt att tillåta andra typer av fiske, exempelvis fiske med kräftburar inom delar av området, säger Jonas Gustafsson, marinbiolog på Länsstyrelsen Skåne.

Enligt länsstyrelsen finns det många argument för att skydda området. Det har exempelvis hittats många grävande djur så som sjöpennor, musslor och havskräftor som skapat viktiga och ostörda mjukbottnar i de områden som varit skyddade från trålfiske. Skyddet skulle även gynna torskbeståndet och annan fisk.

LÄS ÄVEN: • Förödande bottentrålning vanligaste fiskemetoden i svenska vatten

Tumlarna i området, den så kallade “bälthavspopulationen”, har enligt länsstyrelsen en mer nedåtriktad nos än många andra populationer, vilket tros vara en anpassning till att äta mer bottenlevande föda och att bevara området där tumlarna ofta födosöker är därför gynnsamt för arten.

LÄS ÄVEN: • Utökat skydd för tumlare på västkusten

Dessutom används området av många sjöfåglar som flytt- och övervintringsområde. Dessa arter är i behov av områden med rik tillgång på föda.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne

 

Mer att läsa