Gå till innehållet

Nytt naturreservat med sällsynta arter och skogar opåverkade av skogsbruk

Bombmurkla. Foto: Staffan Kyrk, CC BY 3.0.

Flera skyddsvärda arter och skogar som är förhållandevis opåverkade av skogsbruk, samt en “glup” skyddas när länsstyrelsen i Uppsala beslutat göra naturreservat av Anddalsglupen, cirka tre kilometer öster om Järlåsa.

Området är 90 hektar stort och består till största del av gammal, lövrik barrskog med sällsynta lavar och svampar. Den mest värdefulla delen är en så kallad glup, som beskrivs av länsstyrelsen som en “vattensamling med stora årliga vattenståndsfluktuationer som innebär att området ibland blir helt uttorkat då vattnet sjunker genom den väldränerade blockiga marken”.

– Skogarna i reservatet är förhållandevis opåverkade av skogsbruk, så där finns gammal barrskog med ett varierat inslag av lövträd, framför allt aspar. Där finns en hel del arter knutna till asp, bland annat Upplands landskapsinsekt cinnoberbaggen som vi vill gynna, säger naturvårdshandläggare Mattias Lif vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Cinnoberbagge. Foto: Siga, CC BY-SA 3.0.

Förutom cinnoberbaggen kan man även hitta den sällsynta bombmurklan i Anddalsglupen. Den starkt hotade strandskinnlaven växer på stenblock i glupen och är beroende av regelbundna översvämningar.

Naturreservatet är än så länge bitvis svårt att röra sig i och är inte anpassat för allmänheten, men kommer att bli det på sikt med parkeringsplats, vandringsleder och informationsskyltar, skriver länsstyrelsen.

Källor: Pressmeddelande och Länsstyrelsen

Mer att läsa