Gå till innehållet

Nytt naturreservat för att skydda “naturens egna skyskrapor”

Ekhage på annan plats än i artikeln. Foto: Erik Hansson

Länsstyrelsen i Västra Götaland har meddelat att de bildar naturreservatet Norra fågelås ekhage för att skydda ett område med gamla grova ekar, fulla med liv.

– Man kan faktiskt likna eken vid en jättelik skyskrapa med massor av olika hyresgäster. Här lever mängder av mossor, lavar, insekter och fåglar. Några är helt beroende av eken för sin överlevnad, berättar Henrik Roos, biolog på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Det nya naturreservatet ligger öster om Norra Fågelås kyrka i Hjo kommun. På det 56 hektar stora området samsas ungefär hundra stycken grova gamla ekar, något som numera är relativt sällsynt i Sverige. Många ekmiljöer i Sverige har växt igen, vilket gynnar andra träslag som gran, bok och lönn istället för ekar som har svårt att föryngra sig i täta lövskogar.

LÄS ÄVEN: • EU-projekt ska rädda eklandskap i Sverige

Längs Vätterns västsida finns dock “ett pärlband av gammelekar”.
– Det är vad vi kallar en värdetrakt för ek. Därför koncentrerar vi våra resurser till att skydda just ekar i detta område. Men skyddet är bara en del av arbetet. Vi skapar också rum för nya ekar, som ska ta vid när dagens bjässar försvinner, förklarar Henrik Roos.

Förutom en betesmark med ekar har naturreservatet även en lövsumpskog, strandmiljö mot Vättern och en bäck som rinner genom området.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa