Gå till innehållet

Marint naturreservat utökas kraftigt – blir Sveriges största

Svenska högarna. Foto: Arild Vågen – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Det är det befintliga naturreservatet Svenska Högarna i Stockholms ytterskärgård som nu utökas med ett stort havsområde och därmed blir Sveriges största marina reservat.

Ytan ökas från knappt 3 000 hektar till 61 000 hektar och skyddet för de höga naturvärdena runt ögruppen stärks samtidigt. Bland annat med nya områden med tillträdesförbud för att förbättra situationen för områdets fåglar och sälar. Dessutom införs ett båt- och fiskeförbud i innerhamnen för att gynna gäddor och känslig bottenvegetation.

Länsstyrelsen har även skickat en begäran till Havs- och vattenmyndigheten om att införa fiskeregleringar eftersom en del av reservatsområdet ligger utanför trålgränsen. För att få igenom ett sådant beslut måste Sverige först förhandlar med andra länder.

– För att ekosystemen ska fortsätta att må bra behöver vi hålla miljöpåverkan på en låg nivå. Trålfisket konkurrerar om födan för både sjöfåglar och gråsälar. Därför har vi också skickat en begäran om reglering av fisket till Havs- och vattenmyndigheten, säger Göran Åström, Länsstyrelsens miljödirektör.

I Svenska högarna finns ett rikt marint djurliv. Här finns omfattande blåmusselrev, djupa syresatta mjukbottnar och friska, artrika tång- och algbälten, samt några av de viktigaste sjöfågelkolonierna i Stockholms län med exempelvis silvertärna, sillgrissla, tobisgrissla, tordmule, ejder, roskarl och svärta. Svenska Högarna är också en viktig rastplats för många flyttfåglar och på Storön har det ringmärkts sedan 1970-talet.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa