Gå till innehållet

Nytt internationellt samarbete för att hjälpa tigrar

Sibirisk tiger. Foto: S. Taheri via Wikimedia

Sibirisk tiger. Foto: S. Taheri via Wikimedia

13 länder med tigerpopulationer har enats om att skapa ett gemensamt nätverk för att bekämpa illegal handel med tigerdelar. 

Det är ett av resultaten från en femdagarskonferens om tigertjuvjakt där 100 experter, regeringar och brottsbekämpande myndigheter deltog.

Nätverket kan enligt David Lawson på WWF:s Tigers Alive Initiative vara en bra hjälp för länderna.
– Det kan hjälpa länderna att kommunicera bättre med varandra, bygga upp förtroende och fördjupa samarbetet för att vinna kampen mot tjuvjägarna. Asiatiska regeringar måste erkänna att vi är mitt i en tjuvjakts-kris och att den måste stoppas.

2010 lanserade länder med tigerpopulationer en plan för att dubbla antalet tigrar till år 2022. Det skulle innebära en ökning från ungefär 3200 till 6400 individer. I Indien har populationen ökat med 60 procent till 2226 tigrar sedan 2008 tack vare stora bevarandeinsatser.

Läs mer:
Våra artiklar om tigrar.

Källa: Discovery

Mer att läsa